TravelTalia logo
België > Scheldeland: Denderstreek en Rupel
Be > Scheldeland: Denderstreek en Rupel
Bezienswaardigheden in Scheldeland: Denderstreek en Rupel
Het oud schepenhuis werd in 1225 gebouwd en is het oudste bewaarde schepenhuis van de Nederlanden. Het hoge zadeldak en de vier ronde hoektorens zijn een kenmerk voor de gemeentehuizen in de late middeleeuwen. Het belfort uit 1407 dankt zij...
Deze twee historische gebouwen dateren van begin 16de eeuw. Kenmerkend zijn hun laatgotische gevels met vroeg-renaissance elementen.
Bronzen Ros Beiaard van kunstenaar Jan Desmarets De legende: Aymon, heer van Dendermonde, leefde jarenlang in ruzie met Karel de Grote. Er kwam pas verzoening toen heer Aymon huwde met Adelheid, een nicht van Karel De Grote. Het echtpaa...
De beroemde toren beheerst het stadsbeeld van Mechelen en geldt als één van de bekendste in België. De geplande hoogte was 600 Mechelse voet (ca 167 meter). De bouw werd geleid door leden van het bouwmeestersgeslacht Keldermans waarbij de f...
Het waterkasteel dateert van 1520 en werd gebouwd in opdracht van de kardinaal-abt van Affligem, Karel van Croÿ. Momenteel wordt dit kasteel nog steeds bewoond.
Het Aalsterse begijnhof werd begin 13e eeuw gebouwd op grondgebied dat toebehoorde aan de Abdij van Affligem, gelegen tussen de kronkelende Oude Dender en de Pontstraat. Eeuwenlang was hier een begijnhof tot men begin jaren 1950 besliste om...
Het gebiedshuisje, het vooruitspringende laat-gotische gebouwtje, was de plaats van waaruit de baljuw of stadhouder de wetten afkondigde voor het volk dat op de Grote Markt verzamelde. Maandelijks verzamelen hier op de 1e verdieping all...
Het gerechtsgebouw van Dendermonde is opgetrokken in het centrum van de Belgische stad Dendermonde, naar de plannen van architect Valentin Vaerwyck. Het werd in gebruik genomen in 1927, maar de locatie zelf heeft een langer historisch verle...
Als gevolg van de hervormingen in de Rooms-Katholieke kerk, op gang gebracht door paus Gregorius VII (1073-1085), ontstond ook in Mechelen een spontane beweging die de terugkeer naar de basis van de kerk volgens de handelingen van de aposte...
Het Hof Van Savoye ook wel Paleis van Margareta van Oostenrijk genoemd is een 16e-eeuws gebouw in Mechelen, en een van de eerste Renaissance gebouwen in de Nederlanden. Het was lange tijd een stadspaleis van Hieronymus Lauweryn, de raadshe...
Op de grens tussen Aalst en deelgemeente Nieuwerkerken staat het kasteel van Regelsbrugge, ook wel het kasteel van Schotte genoemd. De naam Regelsbrugge verwijst naar een kleine brug uit het jaar 1395. De heerlijkheid van Regelsbrugge wa...
De middeleeuwse kerk werd te klein in de 19e eeuw. In 1866 besliste men op dezelfde plaats een grotere kerk te bouwen, onder leiding van architect Louis Minard. Hij koos hiervoor de rundbogenstil, een combinatie van romaanse, gotische en By...
Toen Baardegem in parochie werd in 1259 wordt de een laat-Romaanse driebeukige kerk de Sint-Margarethakerk gebouwd met zandsteen uit het Kravaalbos, ontgonnen door de paters van de abdij van Affligem.
De exacte stichtingsperiode van de eerste parochiekerk te Aalst is niet bekend. De oudste schriftuur vermeldt een kerk in Aalst in 1183. Dit betrof echter niet de huidige Sint-Martinuskerk. Deze is immers opvolger van een vorige -bescheiden...
Het neoclassicitische gebouw langs de marktzijde werd opgetrokken rond 1830 onder leiding van de Gentse architect Louis Roelandt.
Het paleis werd gebouwd in 1526 door Rombout II Keldermans om er de Grote Raad van Mechelen in onder te brengen. Het gebouw werd echter nooit afgewerkt, geldnood belette om het af te werken voorbij het gelijkvloers. Dit gebouw bleef onafgew...
Het stationsgebouw werd ontworpen door de Belgische architect Jean-Pierre Cluysenaar in 1852 en werd op 6 juli 1856 officieel ingehuldigd door kroonprins Leopold, de latere Koning Leopold II. De bouwstijl van het stationsgebouw is een mix v...
In opdracht van kardinaal Thomas Philippe d’Alsace werd het aartsbisschoppelijk paleis gebouwd tussen 1719-1741. De kardinaal stelde een Italiaanse architect aan om het project te leiden. Oorspronkelijk stonden er twee patriciërswoningen...
De abdij is ontstaan uit een heremitische gemeenschap die vermoedelijk op 28 juni 1062 werd opgericht. Haar grote weldoener is paltsgraaf Herman II van Lotharingen († 1085). Via zijn minderjarigheidsvoogd, aartsbisschop Anno II van Keulen g...
De kapel dateert uit de 14e eeuw. Ze werd een eeuw later in Aalsterse witte steen heropgebouwd. In 1585 werd er melding gemaakt van vernielingen tijdens de godsdiensttroebelen. Na restauratie werd de kapel door Antonius Triest, bisschop van...
De kerk, toegewijd aan Alexius van Edessa en Catharina van Alexandrië, verving een voorlopige kerk die in 1596 werd ingewijd. De begijnen vestigden zich op grond, hen geschonken door de Alexianen nadat ze oorspronkelijk in de 13e eeuw in de...
Het belfort staat op de lijst van het UNESCO-wereldcultuurerfgoed samen met de andere Belforten in België en Frankrijk. Het is een gotisch gebouw, uit de 14e eeuw en heeft diverse barokelementen uit de 17e eeuw. De toren zelf werd nooit ...
De Brusselpoort is de laatst overgebleven stadspoort in Mechelen. De poort staat op de rand van het historische centrum van de stad waar de ringweg kruist met de Hoogstraat. De poort werd in de 13e eeuw gebouwd. Tussen 1264 en 1268 werd de...
Na de onafhankelijkheid van België in 1830, krijgt het land een neutraal statuut opgelegd. Door het Congres van Wenen (na de nederlaag van Napoleon te Waterloo in 1815) en door de conferentie van Londen, wordt dit bepaald door de toenmalige...
De Hoogbrug of Grootbrug is de oudste stenen brug in Mechelen. Ze overspant de Dijle en verbindt de IJzerenleen met de Guldenstraat. De brug is een boogbrug met 4 gewelven (van resp. 6, 10, 7 en 5 m lang). De 13e-eeuwse brug is gebouwd met...
Het voormalige stadhuis 'Beyaert' is momenteel een postkantoortje. De naam 'Beyaert' zou afkomstig zijn van een 13de eeuws passantenhuis die vroeger op de zelfde locatie stond. Dit passantenhuis werd gebruikt door pelgrims die het graf ...
De burcht en het nabijgelegen dorp waren in de 13e eeuw eigendom van de heren van Bouchout, met Diepensteyn als centrum van de heerlijkheid. Initieel was het een leen van het Hertogdom Brabant, in 1685 werd het het centrum van een graafscha...
Het zogenaamde kasteel Terlinden is gelegen in de wijk Schaarbeek, aan de oude steenweg naar Gent. Het wordt reeds vernoemd in 1582 als 't Goed ter Linden.
Middeleeuwen Het Steen is al ontstaan in de 11e eeuw uit een motteburcht, een groot houten gebouw met uitkijktoren op een kunstmatige heuvel. Het werd gebouwd om de stad Vilvoorde en het Hertogdom Brabant te beschermen tegen de aanvallen v...
Van de originele burcht rest nu slechts de vierhoekige donjon-toren. (Een donjon is de belangrijkste, beste versterkte toren van middeleeuwse burchten. De donjon van Kasteel Laarne is opgetrokken uit Balegemsteen en heeft twee kleine hoekto...
Vervallen en door Spanjaarden leeggeplunderd tijdens de Geuzenoorlogen werd het Land van Bornem in 1587 verkocht[2] aan de Spaanse edelman Pedro Coloma[3], heer van Bobadilla, die met het Spaanse leger van Alexander Farnese naar de Nederlan...
Tot nu toe bekend, is de oudste verwijzing naar Kasteel ter Elst te vinden in een in de 12de eeuw geschreven bron. In die tijd was het kasteel eigendom van de gebroeders Hildincshusen. Van 1356 tot de Franse Revolutie in 1789 was het kastee...
De oorspronkelijke abdijkerk werd in 1147 gewijd en was gebouwd in romaans-gotische stijl. In 1400 werd deze nog verbouwd. Tussen 1578 en 1580 werden de kerk en de abdijgebouwen ernstig beschadigd. In 1623 werden de restanten van de kerk af...
De oudste delen van de kerk zijn de 14e-eeuwse onderbouw van de toren en de gevels van de zijbeuken. Begin 15e eeuw werd de toren verder verhoogd. Tussen 1450 en 1480 werd het schip voltooid en werd een begin gemaakt met het transept. In 15...
De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde is een gotische kerk die voor een deel nog vroeggotisch is en stamt uit ongeveer 1300. Deze vormde het begin van de geleidelijke aanpassing van een 11e-eeuwse romaanse kerk naar de gotische stijl. De...
Refuges dienden als toevluchtsoord ten tijde van oorlog omwille van hun ligging binnen de veiligheid van de stad. Ook als abten op doorreis waren, konden ze gebruik maken van verschillende refuges. Deze refugie is opgerichti n de 16de ee...
Een schandpaal, gerechtspaal, geselpaal of kaak is een paal waaraan iemand als strafmaatregel werd vastgebonden en te kijk werd gesteld. Naast een schandpaal bestaat ook het schandblok. Het te schande zetten was in de eerste plaats bedoe...
Vermoedelijk tussen 1260 en 1272 ontstond in Dendermonde een kleine begijnengemeenschap. In 1288 namen de meeste begijnen hun intrek in een volledig omwald hof. Ze kregen van Robrecht van Bethune (1294) de toelating rond hun kapel een ommuu...
De kerk dateert uit het einde van de 18e eeuw. De toren is een overblijfsel van de vroegere parochiekerk en dateert uit de 15e eeuw. De kerk is gewijd aan de heilige Egidius. De toevoeging Intra Muros is Latijn voor Binnen de muren. Dit ond...
In de 13e eeuw stond er op deze locatie al een kapel gewijd aan Johannes de Doper. In diezelfde eeuw werd de kerk tot parochiekerk verheven. In de loop van de 14e eeuw werd deze kapel dan uitgebreid met een koor, een dwarsbeuk en zijbeuken....
De barokkerk is van de architect-jezuïet, Antoon Losson en is gewijd aan Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius. De jezuïeten vestigden zich vanaf 1580 in Mechelen. Toen de orde in 1773 werd opgeheven werd de kerk vanaf 1778 parochie...
De kathedraal is gewijd aan de Ierse missionaris Sint-Rombout of Rumoldus. Het gebouw is een driebeukige kruiskerk waarvan de bouw startte in de 13e eeuw. In die tijd werden het dwarsschip, het schip en drie traveeën van het koor gebouwd. D...
Het belfort van Dendermonde vormt oorspronkelijk een hoektoren van de lakenhallen waarvan de bouw aanving in 1337 (het linker gedeelte van het gebouw). Later, in 1377 worden ze uitgebreid met het eigenlijke belfort dat in de loop van de 15e...
Oorspronkelijk was de Fonteinpomp een bron. Het was een open put, waardoor kans op verdrinking reëel was. In 1765 werd het gemeentebestuur door de Hoge Raad van Mechelen verplicht om in deze toestand verandering te brengen. De wethouders b...
Het Posthotel dateert uit 1887. Theoduul Polfliet zocht een onderkomen voor zijn twee jaar eerder opgerichte koets -en koerierdienst. Het stationsplein leek hem daarvoor de perfecte plaats. Maar de patroon had ambitie: naast een vervoerdien...
De molen is open voor publiek in het laatste weekend van de maand april tot oktober, op de Vlaamse en Oost-Vlaamse Molendagen in mei en oktober en op Open Monumentendag in september.

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!