TravelTalia logo
Nederland > Noord-Brabant
Ne > Noord-Brabant
Bezienswaardigheden in Noord-Brabant
De Moriaan is een van de oudste bakstenen huizen van Nederland. Het is gebouwd in de 13e eeuw. De Moriaan werd volgens de overlevering in 1220 gebouwd door Hendrik I van Brabant voor zijn vriend Beckerlijn. Het betreft een gotisch bakste...
De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is het belangrijkste monument van Breda. Zij heeft bovendien een nationale betekenis. Een onderdeel van de kerk wordt gevormd door de Prinsenkapel, die het mausoleum is van de vroege voorvaderen van de Nede...
De Sint-Janskathedraal (voluit: de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist) in de binnenstad van 's-Hertogenbosch wordt veelal beschouwd als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek. De Sint-Jan staat op de hoek van de Parade en de Torens...
De Heuvelse kerk of Sint-Josephkerk is een neogotische kerk in Tilburg die tussen 1872 en 1889 werd gebouwd. Architect van de kerk was Hendrik Jacobus van Tulder. De kerk bevindt zich aan Heuvelring 122 dicht bij de Heuvel. De parochie, ...
Het Bredase Begijnhof is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine kerk in het centrum van Breda. De 29 huisjes verdeeld over twee hofjes zijn gegroepeerd rondom een kruidentuin. Hier staat ook een beeldje van twee ...
De Begraafplaats van de Sint-Catharinakerk, ook Catharinakerkhof genoemd, is een rooms-katholieke begraafplaats aan de Zwembadweg in Eindhoven. Op het ommuurde terrein bevinden zich ongeveer 1600 graven, waaronder een aantal van vooraanstaa...
De Citadel in 's-Hertogenbosch is een voormalig fort gelegen aan de Citadellaan, op loopafstand van de binnenstad van de stad. Dit fort werd aangelegd tussen 1637 en 1645. Op de plaats waar de Citadel werd aangelegd, stonden in de 14e en...
Het kasteel, gelegen aan het Haageind te Deurne in het beekdal van de Vlier, werd vóór 1397 gebouwd, waarschijnlijk door een telg uit het geslacht Van Doerne. Het werd in genoemd jaar een leengoed van de hertogen van Brabant. In 1397 wer...
De Sint-Dionysiuskerk in de volksmond bekend als de Heikese kerk om verwarring met de gelijknamige kerk in de buurtschap Goirke te voorkomen. De Heikese kerk is gewijd aan de heilige Dionysius en bevindt zich aan de Stadhuisstraat 6, op de ...
Het Huis met de Luts is het oudste huis van Helmond. Het huis ligt midden in het centrum van Helmond aan de Markt. Het dateert uit 1594 en was oorspronkelijk een herberg genaamd "De Swaen". Een opvallend detail is het ronde raampje in de ge...
Het is onbekend hoe oud het kasteel precies is en hoe het er oorspronkelijk heeft uit gezien. Vanaf 1494 was er op het goed De Boeverie sprake van een omwaterd stenen huis nabij de daar al gelegen grote en kleine hoeve. De kleine hoeve ston...
Het stadhuis van Breda staat op de Grote Markt in het centrum van Breda. Dit historische gebouw heeft een trap aan de voorkant. Hier vinden trouwerijen van de Bredase burgers plaats en ontvangsten van de burgemeester van Breda. Er naast lig...
Het Paleis-Raadhuis in Tilburg is een voormalig paleis en onderdeel van het tegenwoordige gemeentehuis van de gemeente Tilburg. Het toenmalige paleis is gebouwd in opdracht van koning Willem II der Nederlanden, die zelf de eerste steen legd...
Het voormalige Raadhuis van Roosendaal aan Markt 1 is een oorspronkelijk laat-16e-eeuws gebouw. Het gebouw is in de loop der jaren herhaaldelijk gewijzigd. Slechts de overwelfde benedenruimte bleef behouden. Omstreeks 1750 werd het recht...
De huidige Sint-Catharinakerk heeft een voorloper gekend op dezelfde plaats. Deze kerk was echter met zijn koor naar het oosten gericht. Eindhoven werd gesticht in 1232 en voordien woonden er op deze plaats nauwelijks mensen. De eerste bewo...
Er bestond al in 1220 een kerk in Tongelre. De voorganger van de huidige kerk, een laatmiddeleeuwse kruiskerk, stond iets ten zuidoosten van de huidige, aan het toenmalige dorpsplein / marktplein (anno 2008 is dat tussen de voormalige pasto...
Theater 't Speelhuis of het Speelhuistheater was een Helmonds theater gevestigd aan het Speelhuisplein. Het gebouw werd ontworpen door Piet Blom en bestond uit meerdere kubussen. Op 29 december 2011 werd het theater, een gemeentelijk mon...
Maria van Brabant raakte met haar paard en page verdwaald tijdens een jachtpartij. Per ongeluk kwam zij met paard in een moeras terecht. Uit nood bad zij tot God en sprak de woorden: "'O God, wees mij genadig, verlos mij uit deze nood. O Go...
De kerk is een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl, gemetseld in bruinrode baksteen, met siermetselwerk en horizontale banden van gele steen. De toren is zeshoekig en 66 meter hoog. In de kerk bevinden zich diverse kapellen en biecht...
Bastion Oranje is een verdedigingswerk aan de stadsmuren van 's-Hertogenbosch. De naam is te danken aan het gegeven, dat dit bastion gebouwd werd in opdracht van de Staatse overheid. Dit was in 1634. Dit Bastion werd aan de omwalling toe...
De molen ligt in het oosten van het Eindhovense stadsdeel Tongelre, in de wijk Urkhoven, in het gehucht 't Coll, vrijwel op de gemeentegrens met Nuenen nabij Eeneind. Het is een rijksmonument. Voor het goed werken van de molen moet het w...
De Admirant is een in 2006 voltooide woontoren in het centrum van Eindhoven aan de Emmasingel, en is onderdeel van het project 'Rond de Admirant'. Het gehele 'Rond de Admirant' project is in 2010 afgerond en voegt onder meer een nieuwe wink...
Het zevengesternte, de Plejaden, is een kleine groep sterren in het sterrenbeeld De Stier. We kennen ook de uitdrukking 'iemand naar het zevengesternte wijzen' hetgeen betekent: iemand voor de gek houden. In het midden van de 16e eeuw heet...
et de bouw van de huidige burcht werd omstreeks 1325 begonnen. Deze diende ter vervanging van een ouder kasteel (bekend als het 't Oude Huys), dat zich enkele honderden meters ten westen van het huidige kasteel stond, en waarvan in 1981, bi...
Het Kasteel van Breda is een kasteel in het centrale stadsdeel van Breda aan het Kasteelplein. Sinds 1826 is de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gevestigd in het kasteel, waardoor het kasteel niet vrij toegankelijk is voor publiek. De u...
Het Klein Kasteel, dat in de Middeleeuwen nog Oud Huis werd genoemd, werd gebouwd als opvolger van een residentie op het goed Ter Vloet, stroomafwaarts gelegen langs de Vlier in de buurtschap Kerkeind. De verplaatsing stroomopwaarts naar he...
Vroeger stond op deze plaats het waaggebouw met ervoor een havenkraan bij de haven. Met een havenkraan werd vanaf 1397 de lading op de kade gezet. Het middeleeuwse waaggebouw werd gesloopt in 1880 voor de bouw het Oude Postkantoor. Voor het...
De oudste sporen van bebouwing op deze locatie dateren uit de romeinse tijd. Archeologisch onderzoek leverde de resten op van een boomstamwaterput. Het Oudenmannenhuis is één van de oudste gebouwen van de stad. Wanneer het Oudemannenhuis...
De Sint-Antoniuskerk is een zogenaamde Waterstaatskerk, een kerk waarvan de bouw grotendeels betaald werd door de landelijke overheid en om die reden onder toezicht stond van ingenieurs van Waterstaat. De kerk werd gebouwd in 1837 naar een ...
De kerk is gebouwd in neoclassicistische stijl en werd ontworpen door de Antwerpse architect J. Franssen. Het gebouw werd in 1839 ingewijd. Ze heeft aan de voorkant een toren met een hoogte van 57,1 meter. De kern van de toren dateert waars...
Dit pand in eclectische stijl werd in 1877 / 1878 gebouwd als Sociëteit (koffiehuis) voor de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Het ontwerp uit 1876 was van architect Fremau. In 1906 werden het hoofdgebouw en de concertzaal verbouwd naar een ontw...
Het Spanjaardsgat symboliseert het gat dat de Spanjaarden in hun verdediging lieten vallen in 1590. Schipper Adriaen van Bergen zou hier een aantal soldaten de stad in hebben gesmokkeld om de Spanjaarden te verdrijven (in werkelijkheid is d...
Het stadhuis in 's-Hertogenbosch staat aan de Markt in de binnenstad van de Brabantse hoofdstad. De architect van het stadhuis was Jan Derkennis, die ook betrokken was bij de bouw van de Sint-Janskathedraal. Het gebouw dateert uit de twe...
Rond 1880 liet de culturele sociëteit Amicitia et Concordia een schouwburg aan het Van Coothplein bouwen. De architect was Michael Marijnen. Op 21 maart 1881 werd de eerste steen gelegd. Op 10 juli 1881 werd Concordia, genoemd naar de peetv...
Het monumentale pand was oorspronkelijk een particuliere woning ‘’Het witte lam’’ genaamd. In 1617 werd het een vleeshal, nog te zien aan de stenen poort met runderkoppen gemaakt door de steenhouwer Melchior van Herbach. Alleen op deze plaa...
De Waterpoort is een gebouw in 's-Hertogenbosch. Het is een onderdeel van de eerste ommuring van de Vestingwerken. Bij de eerste ommuring waren er twee waterpoorten. Deze waterpoort is de zuidelijke poort. De noordelijke poort stond bij het...
De Annemie is een beltmolen die gebouwd is door Antonius van Himbergen uit Bladel in 1891 en in gebruik is geweest als korenmolen. De molen werd in 1957 ingericht voor bewoning en daartoe werd het binnenwerk ontmanteld, hoewel de onderdelen...
Het monument werd geplaatst ter herinnering aan de 500-jarige band (1904) tussen Breda en het huis Oranje-Nassau. In 1404 werd Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg gehuldigd als heer van Breda. Het beeld werd gemaakt in de vorm van een bu...
Tijdens het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 was het doel om de stad te beschermen. Samen met Bastion Vught moest het de stad beschermen aan de oostzijde. De afstand tot Bastion Vught bleek te groot te zijn. Doordat daar een bres werd ges...
Oorspronkelijk was dit een Augustinessenklooster, dat echter in 1602 opgeheven werd. Het werd in 1606 geopend als Burgerweeshuis, en later werd het een protestants weeshuis. In de loop der jaren werd er veel aan verbouwd, het laatst in 1886...
Dit pand aan de Markt 69 dateert naar schatting uit ongeveer 1665. Het is het oudste bewaard gebleven particuliere pand in de gemeente.
De Burgh is een villa die gebouwd is op de plaats van een voormalig slot in het Eindhovense stadsdeel Stratum aan de Geldropseweg 170. Om deze villa ligt een park. Zowel de villa als de naastgelegen tuinmanswoning staat op de lijst van rijk...
De Hoop is een korenmolen aan de Willem Elsschotlaan in Roosendaal. Het is een gesloten standerdmolen uit oorspronkelijk 1684. De molen is gedekt met eiken en heeft een vlucht van 24,23/24,36 meter. De molen ziet men vanaf de N262 goed ligg...
De Spaarbank werd in 1910 gebouwd als bankgebouw met bovenwoning. Het ligt op de hoek van een vijfsprong. Het pand werd ontworpen door C.F. van Hoof in opdracht van het bestuur voor de Vereniging Tilburgse Spaarbank.
De Duiventoren is één van de twee zevenhoekige torens behorende bij het Kasteel van Breda. Deze torens, de Duiventoren en de Granaattoren, liggen aan het Spanjaardsgat, dicht bij de haven in het centrum van Breda en zijn de enige resten van...
Het Evoluon is een discusvormig gebouw in de Nederlandse stad Eindhoven, ontworpen door de architecten Louis Kalff en Leo de Bever. De futuristische op een vliegende schotel gelijkende koepel meet 77 m in diameter en het beton van de koepel...
Gerechtsgebouw Breda is een monumentaal pand en is in 1883-1886 ontworpen door Willem Cornelis Metzelaar. Het gebouw is uitgevoerd in neorenaissancestijl. Op de façade staat een beeld. Er zijn trapgevels, boogvelden en tegeltableaus van Hil...
De Goirkese kerk is gewijd aan de heilige Dionysius. Het is, na de Heikese kerk, de oudste kerk van Tilburg. De evenals de oorspronkelijke Tilburgse parochie aan Sint-Dionysius gewijde parochie splitste zich daarvan af in 1797, hoewel de...
De Granaattoren is één van de twee zevenhoekige torens behorende bij het Kasteel van Breda. Deze torens, de Duiventoren en de Granaattoren, liggen aan het Spanjaardsgat, dicht bij de haven in het centrum van Breda en zijn de enige resten va...
Holten's Molen, genoemd naar de familie Holten die de molen bouwde, is een unieke molen in West-Europa. Als enige molen in dit gebied kon de molen tussen 1909 en 1944 drie taken uitvoeren, namelijk hout zagen, graan malen en olie slaan. De ...
De hoofdingang bevindt zich in de Sint-Janstraat 18. Ernaast staat het huis Hersbeek en iets verderop bevindt zich de Sint-Antoniuskerk. Het is een roodgekleurd huis. Het grootste gedeelte was tot ongeveer 1500 in het bezit van de familie V...
‘t Huys te Coll is een herenhuis gebouwd in baksteen. Het dak is een wolfsdak gedekt met pannen. De voorgevel wordt gesierd door twee smeedwerk muurankers met Anno en 1787. De zesruitsramen zijn voorzien van luiken met hartvormige uitsparin...
Kapel van Binderen is een klein gebedshuis op het terrein van het voormalig Abdij van Binderen, in de wijk Helmond-Noord. In 1941 werd de toen nog schapenstal omgebouwd tot een kapel, dit door de stichting Comité Binderen na de wens van ...
Oorspronkelijk was het gebouw, dat in 1867 werd voltooid, de HBS van Breda. Het werd gebouwd in de trant van een blokvormig herenhuis in eclectische stijl. In 1901 werd het onderdeel van de Koninklijke Militaire Academie. Het pand werd g...
In 1629, na het Beleg van 's-Hertogenbosch en de verovering van de stad door Frederik Hendrik, werd het gebouw door de Staatsen geconfisqueerd voor doeleinden van nationaal belang. Er werden een wapenfabriek en later een laboratorium voor w...
Het Sint-Laurentsgesticht werd geopend in 1913. Het was toen een instelling voor ouden van dagen en zieken. De dagelijkse leiding was in handen van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus uit Maastricht. In 1958 kreeg het een medi...
Dit voormalige kantoor met inrijpoort werd in 1900 in pure Art Nouveau stijl gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse architect Jan van der Valk (1873-1961). De huidige ingang links van de gevel vervangt de oude inrijpoort.
Het raadhuis is een eenlaags pand met een met bitumen gedekt schilddak dat parallel loopt aan de straat. Het is opgetrokken in baksteen, met een gepleisterde kroonlijst met daarboven een gootlijst op houten klossen. Boven de toegangsdeur be...
Omstreeks 1430 werd een kapel en gasthuis gebouwd voor bedevaartgangers naar Santiago de Compostella. Deze broederschapskapel werd in de 15e en de 16e eeuw uitgebreid die tot de omvang, die het huidige gebouw nog steeds heeft. Het gebouw be...
De Oude Toren is een laatmiddeleeuwse, bakstenen kerktoren aan de Oude Torenstraat in de Eindhovense wijk Woensel. De toren is het enige overgebleven deel van een aan St. Petrus gewijde kerk die waarschijnlijk in de 11e of 12e eeuw in de de...
De kerk is vernoemd naar Sint Catharina van Alexandrië. In de voorpui staat een beeltenis van haar. Ook het kruisteken van de Kruisheren is hier en daar in het gebouw aanwezig. Op deze locatie werd in de zestiende eeuw de kloosterkerk van d...
De Sint-Janspoort is een voormalige stadspoort in de vestingwerken te 's-Hertogenbosch nabij het Bastion Sint-Marie. De Berewoutkazerne was achter de poort gesitueerd, maar werd pas in 1744 gebouwd. De poort is gebouwd bij de tweede ommurin...
Sint-Joostkapel is de oudste kapel van Breda en werd gebouwd omstreeks 1436. Zij was indertijd toegewijd aan Sint Joost, de patroonheilige van pestlijders. Vandaar dat deze kapel toen buiten de stadsmuren van Breda stond. Voordat deze kapel...
Gebouwd in 1829, en eigenlijk de 'opvolger' van het begin vijftiende eeuw gebouwde en in 1676 weer verdwenen Kasteel van Eindhoven.
De vishal ligt bij de Haven niet ver van het Spanjaardsgat. Via de rivier de Mark werd vis, koren, wijn en bier aangevoerd naar de haven. Vanaf 1252 breidde de stad Breda rond deze hoogte uit. Er legden schepen aan in de haven. Met een have...
De Waalse kerk Breda is een Waalse kerk uit de 15e eeuw dichtbij het Begijnhof in het centrum van Breda. Het is een rijksmonument. De kerk werd in 1440 gesticht door Johanna van Polanen en een eeuw later geschonken aan de Begijnen. Voorh...
De noordelijke waterpoort was de noordelijke waterpoort van de vestingwerken in 's-Hertogenbosch. Het was een onderdeel van de eerste ommuring. De waterpoort stond bij het huidige Sint-Geertruikerkhof, vlak bij het Vrouwenconvent Sint Geert...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!