TravelTalia logo
Nederland > Noord-Brabant
Ne > Noord-Brabant
Natuur in Noord-Brabant
Wolfslaar nodigt kinderen en volwassenen uit voor een bijzondere natuurbeleving in een afwisselend gebied ten zuidoosten van Breda. Met vele activiteiten en faciliteiten vanuit het bezoekerscentrum, de boerderij en de natuurtuin. Om lekker ...
De Biesbosch of Biesbos is de benaming voor een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, gelegen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en doorsneden door de kunstmatige rivi...
Het gebied Genneper Parken is gelegen in en langs de riviertjes de Dommel en de Tongelreep, waarvan vooral de laatste haar natuurlijke karakter heeft weten te behouden en sterk meandert. Dit beekdalgebied behoort tot de ecologische hoofdstr...
De Jeroen Bosch Tuin bevindt zich achter de voormalige Sint Josephkerk aan de Sint Josephstraat in ‘s-Hertogenbosch. De huidige Jeroen Bosch Tuin maakte ooit deel uit van de veel grotere kloostertuin van de Paters Redemptoristen. Zij hadden...
De plas is aangelegd voor zandwinning ten behoeve van het Hoogspoor, een project dat in 1953 gereedgekomen is en ten doel had om de verkeersverbindingen van noord naar zuid te verbeteren. Tegenwoordig is de plas, waarin zich een eilandje...
Het bos is ruim 200 hectare groot en bestaat voornamelijk uit loofbomen. Het is het grootste oude zomereikenbos van Nederland. Op de hogere droge delen zijn ook naaldbomen aangeplant. Het bos wordt sinds 1899 beheerd door Staatsbosbeheer. D...
Het Markdal ligt ten zuiden van Breda en loopt tot Meersel-Dreef tot de grens met België tussen Breda en de grens met België. Het is een open weidegebied en wordt doorsneden door de rivier de Mark (Dintel). Tussen de wijk het Ginneken en...
Het Mastbos is een van de alleroudste naaldbossen en na de Wouwse plantage het oudste cultuurbos van Nederland. Graaf Hendrik III van Nassau heeft het bos vanaf 1505 laten aanleggen met zaaigoed van de grove den uit Neurenberg in Duitsland....
Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied waar vroeger turf is gestoken. Tegenwoordig is het een vogelrijk natuurgebied dat bij uitstek geschikt is om wandelend te beleven. De Groote Peel is een van de weinig restanten die over...
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is ruim 3.500 hectare groot en ligt tussen de steden Tilburg, Waalwijk en 's-Hertogenbosch. Sinds 2002 vormen de Loonse en Drunense Duinen en De Brand samen met kleine andere gebieden een nationaa...
De Oude Warande is een 18e eeuws park, gelegen ten zuiden van spoorlijn Tilburg-Breda, tussen Station Tilburg Universiteit en Stadsdeel Reeshof. Het park werd in 1712 aangelegd in opdracht van Willem van Hessen-Kassel en is één van de weini...
Deze bossen zijn gelegen op de dekzandrug die zich bevindt tussen het stroomgebied van de Dommel en dat van de Aa. Het betreft de voormalige gemene gronden van Lieshout, Gerwen, Nuenen en Stiphout. De heidevelden en voormalige stuifzanden z...
De Urkhovense Zeggen waren al in de 19e eeuw intensief in gebruik genomen door de mens, zij het in de vorm van een kleinschalig verkaveld landschap, met houtwallen, broekbossen, en moerassige graslanden. Deze graslanden werden als hooiland ...
Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos dat in het begin van de 19e eeuw op heidegebied is aangeplant. Dit gebied stond bekend als Seterse Heide. Omstreeks 1850 werd veel bos weer gekapt, omdat het gebied als militair oefenterre...
Het park ligt aan de Rode Kruislaan in het stadsdeel Woensel, in de wijk De Tempel Het park werd in 1972 aangelegd en is 22 hectare groot. Met de aanleg van dit park werd gestart in 1972. Ontworpen in de jaren 1971-‘72 door de hoofdontwerpe...
et Leijpark is een park in Tilburg van 30 ha. Het is ontworpen door Leonard Springer en ligt aan de zuidoostrand van de stad. Het park wordt omsloten door de Kempenbaan, de Ringbaan Zuid, de Prof. Van Buchemlaan en het St. Elisabethziekenhu...
Het Stadswandelpark is een park ten zuiden van het centrum van Eindhoven, in het stadsdeel Stratum. Ten westen hiervan sluiten erop aan het Dommelplantsoen, het Lex en Edo Hornemannplantsoen en het Anne Frankplantsoen, de laatste twee genoe...
Het gebied omvat 95 ha. Het zuidelijk deel ervan wordt Cadettenkamp genoemd. Dit is een heide- en stuifzandgebied met eikenhakhout van ongeveer 10 ha, waar soms de cadetten van de Koninklijke Militaire Academie oefeningen houden. Ten noorde...
Het park ligt op enkele honderden meters van Station Tilburg Universiteit in de buurt Wandelbos-zuid, tussen Het Zand en de westelijke uitbreidingswijk de Reeshof. Ten zuiden van het Wandelbos ligt het sterrenbos de Oude Warande, ze worden ...
Het Zuiderpark is tien hectaren groot en werd in 1958 aangelegd. Veel bewoners beschouwen dit als hét park van het centrum. Het noordelijke deel van het Zuiderpark sluit mooi aan bij de historische Bossche stadswallen.
Het Anne Frank plantsoen ligt in het centrum van Eindhoven. Het is een plantsoen met exotische bomen langs de Dommel. Het plantsoen ligt naast het Lex en Edo Hornemannplantsoen. De gebroeders Hornemann waren net als Anne Frank Joodse slacht...
Het park was tot 1929 eigendom van het Oude Mannenhuis (Gasthuis). P.A.H. Hornix, directeur Openbare Werken, kwam met een ontwerp voor een sportterrein met een park eromheen met daarin een zwembad, voetbalterrein, sintelbaan en tennisbaan. ...
Ooit bestond het gebied uit zandverstuivingen en natte heide met verschillende vennen. Veel van deze heideterreinen zijn tussen 1900 en 1934 ontgonnen en bebost met voornamelijk grove den. Het gebied werd ontwaterd en te natte plekken werde...
De Duiventoren is de naam van een natuurgebied dat zich bevindt ten zuidwesten van Dongen en zich uitstrekt tot op het grondgebied van Rijen. Het terrein is in bezit van Staatsbosbeheer. Een deel van het gebied staat ook wel bekend als Het ...
Het Bossche Broek is een moerasgebied van 202 ha ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch. In de jaren 40 van de twintigste eeuw was de gemeente van plan om het gebied te bebouwen. Na de Tweede Wereldoorlog was er een plan om de stadsschouwb...
Park Valkenberg ligt in de binnenstad van Breda. Het ligt achter het Kasteel van Breda met daarop het terrein van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) (opgericht 1828). Vroeger was het huidige park de tuin van het Kasteel van Breda. H...
Het park ligt in het stadsdeel Strijp, nabij Landgoed De Wielewaal en De Herdgang. De boslopen van de PSV-selectie vinden in het Philips de Jongh wandelpark plaats. Het park is genoemd naar de vrouw van Anton Philips, Anna Philips de Jongh....
Het park ligt in het stadsdeel Strijp, in de wijk Lievendaal. Het park is genoemd naar de vrouw van Frits Philips, Sylvia Philips van Lennep en was oorspronkelijk bedoeld als industriegebied, maar in 1966 is het park tot stand gekomen en te...
Het Ulvenhoutse Bos is een bosgebied ten oosten van Ulvenhout. Het gebied meet 729 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer. Tot het gebied behoren tevens het Sint-Annabos, het Voorbos, het Nieuwbos, het Prinsenbos en het Chaambos. Het i...
Ten noorden van Breda ligt een mooi natuur- en recreatiegebied; de Vierde Bergboezem. Samen met de al bestaande bergboezems Weimeren, Rooskensdonk en Terheijden, zorgt de Vierde Bergboezem voor extra waterveiligheid in Breda. Er is een ...
Het gebied bestaat overwegend uit naaldbos met hier en daar resten heide- en stuifzandgebied. Alleen het oostelijk deel heeft zijn oorspronkelijk reliëf goed bewaard. Daar is ook meer gemengd bos te vinden en is eikenstruweel aanwezig. Dit ...
Het park is gelegen langs de Wilhelminasingel, niet ver van Breda Centrum, en bestaat uit twee stukken met aan iedere kant een vijver. Het park wordt gescheiden door de straat Wilhelminapark. Dichtbij staat een van de twee watertorens van ...
Het Wilhelminapark is een van de oudste parken in Tilburg. Het is aangelegd in 1898 en gelegen in de voormalige buurtschap Veldhoven op de plaats waar zich eens het voor Brabantse buurtschappen kenmerkende driehoekig plein bevond. Het 5 ha ...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!