TravelTalia logo
België > Belgische Kust
Be > Belgische Kust
Natuur in Belgische Kust
In 1934 schonk de Compagnie ( een vastgoedonderneming van de familie Lippens ) een stuk duingrond aan koning Leopold III van België. Leopold bouwde daar een villa waar hij veel tijd doorbracht met koningin Astrid. Na het verongelukken van A...
Het natuurreservaat De Westhoek is met zijn 345 hectare het grootste duingebied van de Belgische kust. Het is tevens, samen met de Hoge Venen, het oudste Vlaamse staatsnatuurreservaat ( 1957 ). Door zijn omvang vind je in de Westhoek zo ...
Nog een pareltje aan de kust van Oostende is de Japanse tuin Shin Kai Tei. De wandeltuin werd in 2001 plechtig geopend door prins Filip. Shin staat voor ‘diepzinnig’ en verwijst naar de rijke geschiedenis van België en Japan. Shin staat eve...
Laaggelegen, vochtige weilanden ( meest landinwaarts ) en een oud opgespoten terrein vormen hier het natuurreservaat Sashul. Een herinrichting zorgt er voor dat de natuur zich in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen. Op zich geeft het ...
Deze grote duinpan is een zoetwaterbron die nooit droog stond. Het water van de Hoge Kwelm borrelde op regelmatige en natuurlijke basis op om het meer te vullen. In 1924 graaft de Société Immobilière Knokke-Balnéaire het meer verder uit en ...
De baai van Heist bestaat uit 50 hectare strand en duinen waar aangespoeld natuurmateriaal ( vloedmerk ) zoals wier, schelpen en drijfhout blijft liggen om als voeding te dienen. Dit gebied krijgt volledig vrij spel en het is dan ook een g...
Deze 1.400 ha grote kustpolder is ontstaan uit een slikke- en schorregebied. Door menselijk ingrijpen op de zee en haar getijden slibden de geulen reeds in de 6de eeuw dicht en werd de Uitkerkse Polder langzaam omgetoverd tot weiden. He...
Dit kleine stukje natuurgebied van 4km aan het uiteinde van de zeedijk bestaat uit een serie duinplassen, duinrietlanden en duinstruwelen. Afhankelijk van het seizoen kan je er enkele prachtige dieren en planten ontdekken: Bijenorchis en ri...
Calmeynbos werd rond 1900 aangeplant met loof- en naaldbomen als vorm van natuurherstel maar wel met een flinke knik richting economische en recreatieve redenen. Intussen heeft het bos wel een rijke fauna en flora ontwikkeld die de IWVA pro...
dit 10 ha grote park 't Paelsteenveld is een oase aan rust en herbergt een zeldzame kustflora door de ligging in het duin-polderovergang. Je vindt er ondermeer rozen, gestreepte witbol, blauwe bremraap en grote teunisbloem. Om elke voorbeel...
Het Directeur-Generaal Willemspark is een 10 hectare groot domein die ontstond uit “het bosje van Heist”. In 2011 is het park grondig onder handen genomen met een prachtig resultaat. Het park is op te delen in twee grote delen: duinen en bo...
Een wandeling in de duinen van Bredene is een must voor elke kustbezoeker. De genieters onder ons kunnen de duinen bewonderen vanop aangelegde paadjes ( niet overal even goed aangelegd of zelfs afwezig dus alsnog de nodige voorzieningen tre...
Mooi en gezellig aangelegd parkje in duinengebied. Midden in het parkje ( na een stevige klim ) is er een uitkijkpunt.
Het Garzebekeveld is een kleine uitloper van Cabour en is enkele hectare landbouwgrond groot. Na aankoop door de Vlaamse Gemeenschap werd de humuslaag afgeschept om de typische vegetatie terug een kans te geven. Nieuw aangelegde drinkpoelen...
Dit 86 hectare groot duingebied ligt verwrongen tussen woongbieden. De reden waarom het toch niet als woongebied omgevormd wordt is simpel: Het droge halfnatuurlijke duinlandschap van de Houtsaegerduinen zijn van ecologisch groot belang. Oo...
In het noorden, aan de rand van het stadscentrum van Nieuwpoort ligt de Koolhofput, een spaarbekken en natuurgebied.
Ten westen van Nieuwpoort-Stad ligt het duingebied Littobos dat vrij weinig bekend is. Dit gebied is niet toegankelijk maar rond het Littobos zijn talrijke mooie wandelwegen met zicht op het natuurgebied.
Het ontstaan van het natuurgebied D'Heye gaat meer dan 1.000 jaar terug. Het is een allegaartje van duinen, weilanden, akkers en struiken, Je kan het domein enkel op via begeleide wandelingen. Gelukkig heb je al een goed zich op deze na...
De IJzermonding is een natuurreservaat van ongeveer 130 ha in de Belgische kustgemeente Nieuwpoort. Het gebied is eigendom van het Vlaams Gewest. Het ligt aan de rechteroever van de IJzer, ter hoogte van de monding van de rivier in de Noord...
Naast de Westhoek is dit het natuurgebied dat het meest tot onze verbeelding sprak tijdens ons bezoek ondanks zijn kleine omvang van 'slechts' 38 hectare. Naast de overgang van duin naar pol...
Park 58 dankt zijn ongewone naam aan de wereldexpo van 1958 toen een deel van het duingebied werd ingericht als park. Het is echter het deel van het duingebied dat onaangeroerd bleef dat uit natuurperspectief het interessantst is. In 1987 d...
Men legde het Mauritspark in 1977 aan op de gronden die werden opgevoerd voor de herinrichting van de havengeul. In 1996 startte men met de aanleg van de ideeëntuinen. Jarenlang stond het park bekend als Keunepark. In 2000 doopte men de naa...
De Zwarten Hoek is een waterrijk gebied van 20 hectare groot. De 10 meter diepe oude zandgroeve is gevuld met helder grond en regenwater. Vissen is er mogelijk mits je een vergunning kan voorleggen. Voor de wandelaars onder ons is er een...
Elk kind in België heeft reeds een bezoek gebracht aan dit natuurreservaat omdat het zo goed als op elke school een daguitstap is. Dit toont ook direct het belang van het natuurreservaat aan. Het Zwin bestaat uit een vlakte die bij spri...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!