TravelTalia logo
Nederland > Noord-Brabant > Breda
Ne > Noord-Brabant > Breda
Wolfslaar nodigt kinderen en volwassenen uit voor een bijzondere natuurbeleving in een afwisselend gebied ten zuidoosten van Breda. Met vele activiteiten en faciliteiten vanuit het bezoekerscentrum, de boerderij en de natuurtuin. Om lekker ...
De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is het belangrijkste monument van Breda. Zij heeft bovendien een nationale betekenis. Een onderdeel van de kerk wordt gevormd door de Prinsenkapel, die het mausoleum is van de vroege voorvaderen van de Nede...
De Biesbosch of Biesbos is de benaming voor een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, gelegen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en doorsneden door de kunstmatige rivi...
Het Bredase Begijnhof is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine kerk in het centrum van Breda. De 29 huisjes verdeeld over twee hofjes zijn gegroepeerd rondom een kruidentuin. Hier staat ook een beeldje van twee ...
Het is onbekend hoe oud het kasteel precies is en hoe het er oorspronkelijk heeft uit gezien. Vanaf 1494 was er op het goed De Boeverie sprake van een omwaterd stenen huis nabij de daar al gelegen grote en kleine hoeve. De kleine hoeve ston...
Het bos is ruim 200 hectare groot en bestaat voornamelijk uit loofbomen. Het is het grootste oude zomereikenbos van Nederland. Op de hogere droge delen zijn ook naaldbomen aangeplant. Het bos wordt sinds 1899 beheerd door Staatsbosbeheer. D...
Het Markdal ligt ten zuiden van Breda en loopt tot Meersel-Dreef tot de grens met België tussen Breda en de grens met België. Het is een open weidegebied en wordt doorsneden door de rivier de Mark (Dintel). Tussen de wijk het Ginneken en...
Het Mastbos is een van de alleroudste naaldbossen en na de Wouwse plantage het oudste cultuurbos van Nederland. Graaf Hendrik III van Nassau heeft het bos vanaf 1505 laten aanleggen met zaaigoed van de grove den uit Neurenberg in Duitsland....
Het stadhuis van Breda staat op de Grote Markt in het centrum van Breda. Dit historische gebouw heeft een trap aan de voorkant. Hier vinden trouwerijen van de Bredase burgers plaats en ontvangsten van de burgemeester van Breda. Er naast lig...
Het Bierreclame Museum biedt een zeer ruime blik op het verleden van de reclame-uitingen op biergebied. De prachtige reclames zijn voornamelijk afkomstig uit natuurlijk Nederland en België, maar ook uit Engeland, Ierland, Noord- Frankrijk e...
Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos dat in het begin van de 19e eeuw op heidegebied is aangeplant. Dit gebied stond bekend als Seterse Heide. Omstreeks 1850 werd veel bos weer gekapt, omdat het gebied als militair oefenterre...
De collectie van Breda's Museum betreft de kunst- en cultuurgeschiedenis van de stad Breda en omgeving en die van het Bisdom Breda. De grote verzameling van ca. 65.000 stuks omvat beeldende en toegepaste kunst van de Late Middeleeuwen tot h...
Het Kasteel van Breda is een kasteel in het centrale stadsdeel van Breda aan het Kasteelplein. Sinds 1826 is de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gevestigd in het kasteel, waardoor het kasteel niet vrij toegankelijk is voor publiek. De u...
Vroeger stond op deze plaats het waaggebouw met ervoor een havenkraan bij de haven. Met een havenkraan werd vanaf 1397 de lading op de kade gezet. Het middeleeuwse waaggebouw werd gesloopt in 1880 voor de bouw het Oude Postkantoor. Voor het...
De oudste sporen van bebouwing op deze locatie dateren uit de romeinse tijd. Archeologisch onderzoek leverde de resten op van een boomstamwaterput. Het Oudenmannenhuis is één van de oudste gebouwen van de stad. Wanneer het Oudemannenhuis...
Op een kinderboerderij vind je verschillende dieren, ook wel 'landbouwhuisdieren' genoemd. Zo wonen op onze kinderboerderij: cavia's, ezels, geiten, katten, kippen, konijnen, schapen en varkens. Bijna alle dieren op onze kinderboerderij ...
De Sint-Antoniuskerk is een zogenaamde Waterstaatskerk, een kerk waarvan de bouw grotendeels betaald werd door de landelijke overheid en om die reden onder toezicht stond van ingenieurs van Waterstaat. De kerk werd gebouwd in 1837 naar een ...
Het Spanjaardsgat symboliseert het gat dat de Spanjaarden in hun verdediging lieten vallen in 1590. Schipper Adriaen van Bergen zou hier een aantal soldaten de stad in hebben gesmokkeld om de Spanjaarden te verdrijven (in werkelijkheid is d...
Rond 1880 liet de culturele sociëteit Amicitia et Concordia een schouwburg aan het Van Coothplein bouwen. De architect was Michael Marijnen. Op 21 maart 1881 werd de eerste steen gelegd. Op 10 juli 1881 werd Concordia, genoemd naar de peetv...
Het gebied omvat 95 ha. Het zuidelijk deel ervan wordt Cadettenkamp genoemd. Dit is een heide- en stuifzandgebied met eikenhakhout van ongeveer 10 ha, waar soms de cadetten van de Koninklijke Militaire Academie oefeningen houden. Ten noorde...
Het monumentale pand was oorspronkelijk een particuliere woning ‘’Het witte lam’’ genaamd. In 1617 werd het een vleeshal, nog te zien aan de stenen poort met runderkoppen gemaakt door de steenhouwer Melchior van Herbach. Alleen op deze plaa...
Het monument werd geplaatst ter herinnering aan de 500-jarige band (1904) tussen Breda en het huis Oranje-Nassau. In 1404 werd Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg gehuldigd als heer van Breda. Het beeld werd gemaakt in de vorm van een bu...
Het kleine Breda's Begijnhof Museum is gevestigd op de Catharinastraat 29, een van de Begijnhuisjes aan het begin van het Begijnhof. Hier is een woonkamer en keuken zoals een begijntje vroeger had. Boven wordt nog in kleine opstellingen ...
Het park was tot 1929 eigendom van het Oude Mannenhuis (Gasthuis). P.A.H. Hornix, directeur Openbare Werken, kwam met een ontwerp voor een sportterrein met een park eromheen met daarin een zwembad, voetbalterrein, sintelbaan en tennisbaan. ...
Oorspronkelijk was dit een Augustinessenklooster, dat echter in 1602 opgeheven werd. Het werd in 1606 geopend als Burgerweeshuis, en later werd het een protestants weeshuis. In de loop der jaren werd er veel aan verbouwd, het laatst in 1886...
Ooit bestond het gebied uit zandverstuivingen en natte heide met verschillende vennen. Veel van deze heideterreinen zijn tussen 1900 en 1934 ontgonnen en bebost met voornamelijk grove den. Het gebied werd ontwaterd en te natte plekken werde...
De Duiventoren is de naam van een natuurgebied dat zich bevindt ten zuidwesten van Dongen en zich uitstrekt tot op het grondgebied van Rijen. Het terrein is in bezit van Staatsbosbeheer. Een deel van het gebied staat ook wel bekend als Het ...
De Duiventoren is één van de twee zevenhoekige torens behorende bij het Kasteel van Breda. Deze torens, de Duiventoren en de Granaattoren, liggen aan het Spanjaardsgat, dicht bij de haven in het centrum van Breda en zijn de enige resten van...
Het Generaal Maczek Museum is een museum in Breda. Het is gevestigd in gebouw -R- op de Trip van Zoudtlandkazerne. Er is veel informatie over het leven van onder anderen de Poolse generaal Maczek en de Tweede Wereldoorlog. Ook worden er fil...
Gerechtsgebouw Breda is een monumentaal pand en is in 1883-1886 ontworpen door Willem Cornelis Metzelaar. Het gebouw is uitgevoerd in neorenaissancestijl. Op de façade staat een beeld. Er zijn trapgevels, boogvelden en tegeltableaus van Hil...
De Granaattoren is één van de twee zevenhoekige torens behorende bij het Kasteel van Breda. Deze torens, de Duiventoren en de Granaattoren, liggen aan het Spanjaardsgat, dicht bij de haven in het centrum van Breda en zijn de enige resten va...
Het is op 6 september 1986 opgericht door de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het museum is gevestigd in een boerderij uit 1903 aan de Pennendijk. Het is geopend van september tot en met juni elke eerste zondag van de maand. Tot de c...
De hoofdingang bevindt zich in de Sint-Janstraat 18. Ernaast staat het huis Hersbeek en iets verderop bevindt zich de Sint-Antoniuskerk. Het is een roodgekleurd huis. Het grootste gedeelte was tot ongeveer 1500 in het bezit van de familie V...
Oorspronkelijk was het gebouw, dat in 1867 werd voltooid, de HBS van Breda. Het werd gebouwd in de trant van een blokvormig herenhuis in eclectische stijl. In 1901 werd het onderdeel van de Koninklijke Militaire Academie. Het pand werd g...
Het Sint-Laurentsgesticht werd geopend in 1913. Het was toen een instelling voor ouden van dagen en zieken. De dagelijkse leiding was in handen van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus uit Maastricht. In 1958 kreeg het een medi...
Museum of the Image (MOTI) heeft een grote verzameling objecten in bezit, die illustreert wat beelden kunnen communiceren. De collectie bestaat uit uiteenlopende voorwerpen van verschillende ontwerpers. MOTI heeft werk in bezit van onder me...
De collectie bestaat voornamelijk uit kranten en documenten vanaf 1933. Ook zijn er gebruiksvoorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt er aandacht in bredere zin over oorlog en vrede gegeven. Het museum is elke eerste zondag van de...
Het NAC Museum is een voetbalmuseum gevestigd in het voetbalstadion van voetbalclub NAC Breda, het Rat Verlegh Stadion in Breda. Het beschikt over een grote collectie foto's van vroeger en nu, voetbalshirts, vaantjes, sjaaltjes, bekers e...
Park Valkenberg ligt in de binnenstad van Breda. Het ligt achter het Kasteel van Breda met daarop het terrein van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) (opgericht 1828). Vroeger was het huidige park de tuin van het Kasteel van Breda. H...
Het Rat Verlegh Stadion is opvolger van het NAC-stadion aan de Beatrixstraat. Het stadion is op 11 augustus 1996 officieel geopend met een vriendschappelijke wedstrijd tussen NAC en vicewereldkampioen Gremio Porte Alegre. De eerste officiël...
Sint-Joostkapel is de oudste kapel van Breda en werd gebouwd omstreeks 1436. Zij was indertijd toegewijd aan Sint Joost, de patroonheilige van pestlijders. Vandaar dat deze kapel toen buiten de stadsmuren van Breda stond. Voordat deze kapel...
De collectie bestaat uit documenten, foto's en voorwerpen die betrekking hebben op de cultuur, leefgewoonten en historie van Princenhage. Uit die collectie wordt steeds een wissellende expositie samengesteld. Er zijn onder meer diverse uitg...
Het Ulvenhoutse Bos is een bosgebied ten oosten van Ulvenhout. Het gebied meet 729 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer. Tot het gebied behoren tevens het Sint-Annabos, het Voorbos, het Nieuwbos, het Prinsenbos en het Chaambos. Het i...
Ten noorden van Breda ligt een mooi natuur- en recreatiegebied; de Vierde Bergboezem. Samen met de al bestaande bergboezems Weimeren, Rooskensdonk en Terheijden, zorgt de Vierde Bergboezem voor extra waterveiligheid in Breda. Er is een ...
De vishal ligt bij de Haven niet ver van het Spanjaardsgat. Via de rivier de Mark werd vis, koren, wijn en bier aangevoerd naar de haven. Vanaf 1252 breidde de stad Breda rond deze hoogte uit. Er legden schepen aan in de haven. Met een have...
Het gebied bestaat overwegend uit naaldbos met hier en daar resten heide- en stuifzandgebied. Alleen het oostelijk deel heeft zijn oorspronkelijk reliëf goed bewaard. Daar is ook meer gemengd bos te vinden en is eikenstruweel aanwezig. Dit ...
De Waalse kerk Breda is een Waalse kerk uit de 15e eeuw dichtbij het Begijnhof in het centrum van Breda. Het is een rijksmonument. De kerk werd in 1440 gesticht door Johanna van Polanen en een eeuw later geschonken aan de Begijnen. Voorh...
Het park is gelegen langs de Wilhelminasingel, niet ver van Breda Centrum, en bestaat uit twee stukken met aan iedere kant een vijver. Het park wordt gescheiden door de straat Wilhelminapark. Dichtbij staat een van de twee watertorens van ...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!