TravelTalia logo
België > Scheldeland: Denderstreek en Rupel > Dendermonde
Be > Scheldeland: Denderstreek en Rupel > Dendermonde
Bronzen Ros Beiaard van kunstenaar Jan Desmarets De legende: Aymon, heer van Dendermonde, leefde jarenlang in ruzie met Karel de Grote. Er kwam pas verzoening toen heer Aymon huwde met Adelheid, een nicht van Karel De Grote. Het echtpaa...
Elke zondag in juli, augustus en september kan u meerijden met een toeristische stoomtrein. Wij nemen u graag mee op een ontdekkingsreis in het mooie Scheldeland met ons authentieke locomotieven en rijtuigen. De trein houdt halt in Baasro...
Onthaalpoort Bastion VIII (spreek uit als Bastion acht) in Dendermonde is niet zomaar een gewone onthaalpoort. Het is niet alleen de oudste onthaalpoort van Vlaanderen, het ligt middenin de stad en sluit aan bij het natuurgebied De Brussels...
Het gerechtsgebouw van Dendermonde is opgetrokken in het centrum van de Belgische stad Dendermonde, naar de plannen van architect Valentin Vaerwyck. Het werd in gebruik genomen in 1927, maar de locatie zelf heeft een langer historisch verle...
In oktober 2011 raakte bekend dat de oude loop van de Dender (in de stad Tragel genoemd) in Dendermonde over zijn gehele lengte opnieuw zal worden hersteld.[1] Hiervoor wordt de Denderdam aan de zuidzijde van de Tragel verwijderd. Deze dam ...
De oorsprong van de abdij van Zwijveke of het klooster der cisterciënzerzusters van Dendermonde gaat terug tot het in 1214 opgerichte maar nu verdwenen Sint-Gillishospitaal in Dendermonde. In 1223 groeit dit hospitaal uit tot een cisterciën...
De oudste geschiedkundige vermelding van het bos en van de naam Buckenholt dateert uit de 12e eeuw, toen de heer van Aarschot al zijn bezittingen schonk aan de abdij van Affligem bij de intrede van zijn zoon als monnik. De naam Buckenholt k...
De burcht en het nabijgelegen dorp waren in de 13e eeuw eigendom van de heren van Bouchout, met Diepensteyn als centrum van de heerlijkheid. Initieel was het een leen van het Hertogdom Brabant, in 1685 werd het het centrum van een graafscha...
Vervallen en door Spanjaarden leeggeplunderd tijdens de Geuzenoorlogen werd het Land van Bornem in 1587 verkocht[2] aan de Spaanse edelman Pedro Coloma[3], heer van Bobadilla, die met het Spaanse leger van Alexander Farnese naar de Nederlan...
De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde is een gotische kerk die voor een deel nog vroeggotisch is en stamt uit ongeveer 1300. Deze vormde het begin van de geleidelijke aanpassing van een 11e-eeuwse romaanse kerk naar de gotische stijl. De...
Het Provinciaal Museum Emile Verhaeren werd in 1955 in Sint-Amands (België), de geboorteplaats van de Franstalige Vlaamse dichter en kunstcriticus Emile Verhaeren, opgericht. De heer René Gevers, een achterneef van de dichter, bracht het mu...
Eén van de mooiste industrieel-archeologische sites van Vlaanderen. Niet zo heel lang geleden waren de Scheepswerven Baasrode nog gedoemd om te verdwijnen, maar dankzij de volharding van enkele idealisten én een herziening van de houding va...
Vermoedelijk tussen 1260 en 1272 ontstond in Dendermonde een kleine begijnengemeenschap. In 1288 namen de meeste begijnen hun intrek in een volledig omwald hof. Ze kregen van Robrecht van Bethune (1294) de toelating rond hun kapel een ommuu...
De kerk dateert uit het einde van de 18e eeuw. De toren is een overblijfsel van de vroegere parochiekerk en dateert uit de 15e eeuw. De kerk is gewijd aan de heilige Egidius. De toevoeging Intra Muros is Latijn voor Binnen de muren. Dit ond...
Het belfort van Dendermonde vormt oorspronkelijk een hoektoren van de lakenhallen waarvan de bouw aanving in 1337 (het linker gedeelte van het gebouw). Later, in 1377 worden ze uitgebreid met het eigenlijke belfort dat in de loop van de 15e...
Vlassenbroek lag in een nat poldergebied, terwijl vroeger in de omgeving ook het bosgebied Vlassenhout lag. Volgens sommigen omvatte Baasrode in de vroege middeleeuwen het huidige Baasrode, Mariekerke, Sint-Amands en ook Vlassenbroek. Rond ...
Sint-Amands werd voor het eerst in de historische documenten vermeld in het jaar 822. Van die tijd zijn er echter geen monumenten overgebleven. Wel is er de Sint-Amanduskerk die uit de 17e eeuw stamt. Ook interessant zijn enkele oude (17e-1...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!