TravelTalia logo
België > Scheldeland: Denderstreek en Rupel > Dendermonde
Be > Scheldeland: Denderstreek en Rupel > Dendermonde
Dendermonde Opgravingen in het voorjaar van 2010 aan het Kleinzand te Grembergen brachten sporen van een nederzetting uit de vroege ijzertijd (ongeveer 800 v. Chr.) en drie Romeinse brandrestgraven aan het licht. Tevens werd aangetoond dat de site in de Romeinse tijd, vanaf 175 na Chr. opnieuw als landbouwzone in cultuur werd gebracht. Bij graafwerken in de Dendermondse polder werden werktuigen uit het Neolithicum ontdekt. Op de Zwijvekekouter vonden archeologen twee Gallo-Romeinse brandrestengraven. Ze dateren van circa 125-150 na Christus. Op het Hoogveld vond men een graanspieker uit de ijzertijd en een Keltisch-Romeins heiligdom. Tegen het einde van de Frankische periode ontstond een nederzetting op de plaats van de huidige Vlasmarkt en later ook op de linkeroever, in de schaduw van een burcht die rond de tweede helft van de 10e eeuw door keizer Otto II werd gebouwd. Deze burcht, die omringd werd door Dender en Visgracht, bevond zich op de plaats waar thans het gerechtsgebouw staat. De burcht vormde de bestuurlijke zetel van het Land van Dendermonde, waar de stad zelf vanaf 1233 geen deel meer van uitmaakte. De naam werd het eerst vermeld in een oorkonde Rainghouts de Thenremonde uit 1087.[2] Bij de burcht kwam een burchtkapel en op de huidige Grote Markt was in de 11de eeuw een begraafplaats. In 1223 werd er een cisterciënzerinnenabdij gesticht en in 1233 kende Robrecht van Bethune Dendermonde stadsrechten toe.
Ontdekken in Dendermonde
Bronzen Ros Beiaard van kunstenaar Jan Desmarets De legende: Aymon, heer van Dendermonde, leefde jarenlang in ruzie met Karel de Grote. Er kwam pas verzoening toen heer Aymon huwde met Adelheid, een nicht van Karel De Grote. Het echtpaa...
Paasmaandag is dé dag om het verrassend veelzijdige Scheldeland al varend, fietsend of wandelend te verkennen. Op 6 april 2015 kan je dan ook opnieuw alle troeven van Schelde, Durme en Rupel ontdekken: er is cultuur, natuur, vissen, erfgo...
Een leuke stadswandeling langs de belangrijkste monumenten van Dendermonde. Natuurlijk wandelen we ook langs de Oude Dender en het Bastion VIII (Bastion 8)
Elke zondag in juli, augustus en september kan u meerijden met een toeristische stoomtrein. Wij nemen u graag mee op een ontdekkingsreis in het mooie Scheldeland met ons authentieke locomotieven en rijtuigen. De trein houdt halt in Baasro...
Onthaalpoort Bastion VIII (spreek uit als Bastion acht) in Dendermonde is niet zomaar een gewone onthaalpoort. Het is niet alleen de oudste onthaalpoort van Vlaanderen, het ligt middenin de stad en sluit aan bij het natuurgebied De Brussels...
Het gerechtsgebouw van Dendermonde is opgetrokken in het centrum van de Belgische stad Dendermonde, naar de plannen van architect Valentin Vaerwyck. Het werd in gebruik genomen in 1927, maar de locatie zelf heeft een langer historisch verle...
In oktober 2011 raakte bekend dat de oude loop van de Dender (in de stad Tragel genoemd) in Dendermonde over zijn gehele lengte opnieuw zal worden hersteld.[1] Hiervoor wordt de Denderdam aan de zuidzijde van de Tragel verwijderd. Deze dam ...
De oorsprong van de abdij van Zwijveke of het klooster der cisterciënzerzusters van Dendermonde gaat terug tot het in 1214 opgerichte maar nu verdwenen Sint-Gillishospitaal in Dendermonde. In 1223 groeit dit hospitaal uit tot een cisterciën...
Alles ontdekken in Dendermonde

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!