TravelTalia logo
België > Brugge
Be > Brugge
Bezienswaardigheden in Brugge
Op dit plein staan vele gotische en renaissancistische gebouwen zoals de Heilige Bloedbasiliek, de oude Civiele Griffie, het voormalige Gerechtshof en het stadhuis. Het gotische stadhuis dateert uit de late 14de eeuw en is daarmee het o...
De Rozenhoedkaai heeft de betoverende kracht om op elk ogenblik een blijvende indruk na te laten. Dit is wat mensen willen zien als ze naar Brugge komen en het is dan ook geen wonder dat dit al jarenlang het meest gefotografeerde plekje van...
Het Prinselijk Begijnhof (Ten Wijngaerde) werd opgericht in het midden van de 13de eeuw door Johanna I van Constantinopel. Er wonen tegenwoordig geen begijnen meer in het Begijnhof maar wel zusters van de Orde van St.-Benedictus. In het...
De Heilig-Bloedbasiliek was oorspronkelijk een romaanse dubbelkapel. De bovenste verdieping wordt in beslag genomen door de Heilig-bloedkapel, de benedenkapel bestaat uit de 12de eeuwse romaanse St-Basiliuskapel. Volgens de traditie we...
De markt is het centrale plein van Brugge. Het Belfort is één van de drie grote torens waar je in Brugge onmogelijk naast kan kijken. Op de plaats van het huidige Belfort stonden oorspronkelijk een aantal hallen die voor verschillende markt...
Reeds van in de 12de eeuw was Brugge door een kanaal en het Zwin verbonden met de Noordzee, zodat er langs de rivier de Reie, die door de stad Brugge liep, een grote handelsactiviteit ontstond. Die groeide later nog door de aanwezige Italia...
Guido Gezelle (1830-1899) was één van de grootste dichters van Vlaanderen. Er zijn in Brugge tal van plaatsen die verwijzen naar het leven van deze dichter-priester. Je vindt een bronzen beeld aan het Guido Gezelleplein en zijn geboortehuis...
De Jeruzalemkerk in Brugge werd gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw door nazaten van Opicius Adornes, die afkomstig was uit Genua en in de 13e eeuw naar Vlaanderen kwam. De Jeruzalemkerk is eigendom van de vzw Adornes, die voorgez...
De Poortersloge werd gebouwd tussen ca. 1395 en ca. 1417. Van zodra het gebouw klaar was tot 1715 zetelde ook Het Genootschap van de Witte Beer, een Brugse ridderlijke steekspelvereniging opgericht een tijdje na de heldendaad van Boudewijn ...
Jürg Conzett maakte naam in Vlaanderen door het ontwerp van een fiets- en voetgangersbrug over de Coupure in Brugge. De brug werd naar hem genoemd. De realisatie ervan gebeurde in 2002, toen Brugge Culturele Hoofdstad van Europa was. Fietse...
Het complex bestond uit drie verschillende poorten: de Sint-Nikolaaspoort, ook wel Koolkerkse Poort genaamd, de Sint-Leonarduspoort, ook wel Dudzelepoort genaamd, en tenslotte nog de Spejepoort. De poorten hadden elk een verschillend nut; ...
De bouw van deze prachtige gotische kerk startte in de 13de eeuw en werd pas in de 15de eeuw voltooid. De 122 meter hoge toren dateert uit 1320 en is volledig uit bakstenen opgetrokken. De kerk werd een tijdje geleden gerestaureerd. Het...
Joris Dumery was een bekend klokkengieter en bouwer van verschillende beiaards. Hij was gehuwd met Maria d'Hondt uit Hilvarenbeek, die stamde uit een familie van uurwerkmakers. Hij ging in de leer bij Alexius Jullien in Lier. Voor de bouw ...
Het Sint-Monicaklooster te Leuven, een volledig Engels klooster dat in 1609 gesticht werd door de Windesheimer priorij Sint-Ursula, uit diezelfde stad en geworteld in de spiritualiteit van de Moderne Devotie en met de Regel van de Heilige A...
De Ezelpoort is een van de vier overgebleven Brugse stadspoorten. De poort hoort bij de tweede Brugse stadsomwalling uit 1297. Ze werd in 1369 herbouwd door Bruggelingen Jan Slabbaert en Mathias Saghen naar het voorbeeld van de Smedenpoort ...
De poort is onderdeel van de tweede Brugse stadsomwalling uit 1297. De huidige poort werd samen met de Kruispoort en de (verdwenen) Katelijnepoort gebouwd door Jan van Oudenaerde in het begin van de 15e eeuw[1]. In het poortgebouw bevindt z...
De Heilige Familiekerk is gelegen in het Bilkske in het Langestraatkwartier, in de binnenstad van Brugge. Op de plaats waar de kerk nu staat, bevond zich sinds 1710 het godshuis "Ondermarck". De huisjes van die stichting waren reeds erg ...
Deze 15de eeuwse kerk bevindt zich in de Peperstraat en werd gebouwd door de vooraanstaande familie Adornes. Naast hun woning bouwden ze een stenen kapel op de plaats waar voordien een houten kapel stond. De gotische kerk zou geïnspireerd z...
De Joseph Ryelandtzaal is een gebouw aan het Achiel Van Ackerplein in de Belgische stad Brugge. Het was vroeger de kerk van het voormalig Theresianenklooster. Na de opheffing van het klooster door de Franse bezetting werd het klooster als m...
In 1592 kwamen de eerste kapucijnen in Brugge aan. Guido Gezelle heeft een boekje gepubliceerd, waarin hij de aankomst van de kapucijnen te Brugge heeft beschreven. Ze woonden eerst in bij de pastoor in de Sint-Gillisparochie. Daarna gingen...
De bouw van deze barokke kloosterkerk begon op 3 juli 1688 en duurde tot 24 juni 1691. Het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten was echter al in de Brugse Ezelstraat te vinden in 1633. Het kloosterarchief beschikt over vele documenten m...
De molen is een reconstructie van de Bosterhoutmolen. Deze stond oorspronkelijk in Meulebeke. De molen werd er gebouwd in 1765-1766 en bleef er functioneren tot in 1958. Voor de aanleg van een nieuwe weg zou men de molen een vijftigtal m...
De Kruispoort in Brugge is een van de overgebleven stadspoorten. De poort is onderdeel van de tweede Brugse stadsomwalling uit 1297. De huidige poort dateert echter uit het begin van de 15e eeuw en werd gebouwd door Jan van Oudenaerde en Ma...
De stichting van het Hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie aan de Potterierei in Brugge dateert van de 13e eeuw. De verering van een mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw bezorgde de kerk een bedevaartsstatuut. Het barokke kerkinterieur w...
De Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel aan de Kreupelenstraat in Brugge werd opgericht na een in de nasleep van de Slag bij Pevelenberg gedane belofte dat men elk jaar een kaars van 36 pond naar de Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie zou brengen...
De Poertoren ligt aan de Begijnenvest in Brugge, naast de brug over het Minnewater. Deze toren uit 1398 werd in 1477 ingericht als opslagplaats en atelier voor buskruit.
Het domein is gelegen tussen de Noordzandstraat/Geldmuntstraat, de Moerstraat, de Ontvangersstraat en de Geerwijnstraat. Het was oorspronkelijk de residentie van de graven van Vlaanderen en later van de Bourgondische hertogen. Aanvankeli...
Het gebouw is gelegen op het voormalige Beursplein, tegenwoordig deel van de Vlamingstraat. Het gebouw omvat twee delen: het eerste deel dat dateert uit 1399 en het stuk is waar de stad Genua haar commerciële vertegenwoordigers huisvestte. ...
De Sint-Janshuismolen in de Belgische stad Brugge bevindt zich op de Kruisvest, aan de rand van het stadscentrum. De windmolen die er nu staat kent zijn bouwjaar in 1770 en fungeert als korenmolen. Het is reeds de derde molen op die plek. H...
Deze kathedraal staat in de Steenstraat en is de hoofdkerk van Brugge. De kathedraal was oorspronkelijk een parochiekerk die in de 10de eeuw opgericht werd. Na enkele verwoestende branden werd de kerk vanaf 1250 in gotische stijl herbouwd. ...
Op de plaats van de kerk stond vroeger een kapel die door de Heilige Walburga, onderweg van Wessex naar Thüringen, zou gesticht zijn in 745. In de periode 1619-1643 werd de huidige kerk gebouwd door jezuïetenbroeder Pieter Huyssens. Het jez...
De Smedenpoort is een van de vier overgebleven stadspoorten van Brugge. De eerste poort dateert van 1297-99, maar werd in 1367-68 herbouwd door de meester-metselaars Jan Slabbaert en Mathias Saghen. Later werd ze nog enkele keren verbouwd. ...
De Speelmanskapel is een gotische kapel. Het was die van het ambacht van de speellieden of minnestrelen en werd in 1421 opgericht. Het eenvoudige bakstenen hoekgebouwtje met geprofileerde spitsboogvensters is eenbeukig en had eertijds een k...
Gebouwd als eenbeukige kerk werd ze in 1516 verbouwd tot een driebeukig gebedshuis. Na de beeldenstorm werd ze in 1580 verkocht en gedeeltelijk gesloopt. In 1611 kwam er een nieuwe kerk bovenop de puinen van de voorgaande. In 1621 werd ze i...
Het oude Tolhuis aan het Jan van Eyckplein in de Belgische stad Brugge bestaat uit verschillende panden: het hoekhuis "Het Heilig Graf", het Pijndershuisje, het eigenlijke Tolhuis en het huis "Het Wezelkin". Het eigenlijke Tolhuis bevindt z...
Vanaf het eerste kwart van de 16de eeuw klopt de slagader van het Hervormingsleven te Brugge. De in 1520 ontstane en gevormde Lutherse gemeente getuigt van een opvallende vitaliteit en is sedert 1527 goed vertegenwoordigd en sterk georgan...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!