TravelTalia logo
Nederland > Utrecht
Ne > Utrecht
Bezienswaardigheden in Utrecht
De Domkerk was tot de kerkelijke herindeling in 1559 de enige kathedraal in de Noordelijke Nederlanden, een gebied dat grofweg samenvalt met het huidige Nederland en tot aan de ingebruikname van de Sint-Bavokathedraal in Haarlem in 1898 de ...
In de 12e, 13e en 14e eeuw bouwden rijk geworden patriciërgeslachten grote stenen, weerbare huizen aan de Oudegracht. Het was een periode van grote bloei voor de stad Utrecht, destijds de belangrijkste stad in de Noordelijke Nederlanden. Va...
Dit blok graniet, in een ijstijd door een gletscher uit Scandinavie naar de amersfoortse heide gestuwd en in 1545 genoemd in een staatsstuk van Karel V, werd in 1661 onder leiding van E. Meyster door vierhonderd burgers van Amersfoort naar ...
De Inktpot is gebouwd tussen 1918 en 1921, vanaf 1919 onder de bouwleiding van Sybold van Ravesteyn. Oorspronkelijk heette het gebouw Hoofdadministratiegebouw III (hgb III), maar sinds het gebouw niet meer bij NS in gebruik is, is de op de ...
De Koppelpoort is een stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een land- en waterpoort. De poort bevindt zich aan de noordwestkant van de binnenstad, waar het grachtenstelsel - gevoed door de Heiligenbergerbeek vanaf de zuidelijk...
Begin 1400 werd de Monnikendam gebouwd als onderdeel van de tweede stadsmuur, die gebouwd werd vanaf 1380 en gereed was in 1480. De poort wordt voor het eerst vermeld in 1435. De naam van de poort is vermoedelijk afkomstig van de Augustijne...
Het Sint-Nicolaasklooster is een voormalig klooster aan de Doelenstraat in de Nederlandse stad Utrecht. Het hoofdgebouw van het in 1337 gestichte klooster stamt uit 1407, de eerste bewoners waren begijnen zonder gelofte. Achter de toegangsp...
In 1343 moesten de schepenen van de stad Utrecht, die tot die tijd in de handelswijk Stathe aan het Buurkerkhof waren gevestigd, verhuizen omdat hun vergaderruimte plaats moest maken voor de uitbreiding van de Buurkerk. Zij namen hun intrek...
Oorspronkelijk werden in 1597 twaalf vrijwoningen aan de Lange Nieuwstraat gesticht door Adriaen Beyer en zijn echtgenote Alet Jansdogter om arme mensen een onderdak te geven. In 1650 zijn hier nog twee woningen aan de Agnietenstraat aan to...
De eenkamerwoningen werden in opdracht van de advocaat Frederik Brunt op het erf van zijn huis Klein Lepelenburg gebouwd in 1621 ten behoeve van arme weduwen, die naast gratis wonen ook voedsel en brandstof kregen. Het hoofdgebouw werd ontv...
Het pand aan de Voorstraat 6 en duidelijk zichtbaar vanaf de Neude, is het bekendste Jugendstil-gebouw van de stad. Het is in 1903-1904 gebouwd naar een ontwerp van architect R. Rijksen in opdracht van Johan de Liefde. Het pand is asymmetri...
Het stadskasteel Drakenburg was eigendom van de ridders van Drakenburg, tevens eigenaren van de kastelen Drakenburg bij Baarn en Drakensteyn bij Lage Vuursche. In het begin van de 14e eeuw was Frederik van Drakenburg schout van Utrecht. ...
Amersfoort: Keistad, Kei van een stad, keientrekkers. Het vind allemaal zijn oorsprong in de keitrekking van 1661. Een traditie die in amersfoort in ere is gehouden. In de jaren zeventig is Amersfoort terug begonnen met de jaarlijkse Ke...
In 1754 overleed Maria Duyst van Voorhout vrijvrouwe van Renswoude. Zij stierf rijk en kinderloos en in haar testament bepaalde zij dat haar geld aangewend moest worden voor het onderwijs aan schrandere wezen. In drie plaatsen werd een apar...
Op deze plaats stond reeds een kerk uit 1861, die echter te klein was geworden. In 1923 besloot het parochiebestuur om een nieuwe kerk te laten bouwen. Architect Wolter te Riele ontwierp een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl. Bove...
Op de plaats waar nu het gebouw staat, stond tot 1813 de Mariakerk, een van de vijf kapittelkerken in Utrecht. De kerk werd gesloopt, maar het koor bleef tot 1844 dienst doen als concertzaal. In 1844 werd begonnen met de bouw van het nieuwe...
De Geertekerk is een kerk in de Nederlandse stad Utrecht. In de Middeleeuwen was het een van de vier parochiekerken in die stad, en wel de kleinste en de jongste, gewijd aan de heilige Gertrudis van Nijvel. Het eerste gebouw verrees op een ...
Houtzaagmolen de Ster is het middelpunt van het Molenerf de Ster, het enige compleet bewaard gebleven houtzaagmolenerf van Nederland. Molenerf de Ster bestaat uit de windmolen met zagerij, de molenaarswoning, twee knechtswoningen en drie ho...
Het huis is rond 1467 ontstaan ter hoogte van de Donkerstraat en het bestaat uit meerdere, mogelijk nog oudere, delen. Aan de Mariaplaats/Mariastraat bevindt zich onder meer een rijksmonumentaal poortgebouw genaamd Bakkerspoort dat uit omst...
De kerk werd gebouwd in het begin van de twaalfde eeuw als de tweede parochiekerk van Utrecht (de eerste was de Buurkerk, later volgden nog de Jacobikerk en de Geertekerk). De patroonheilige was Sint-Nicolaas, wat erop wijst dat dit onder a...
De eerste kapel op deze plaats werd in de veertiende eeuw gebouwd. Deze werd in de vijftiende eeuw vervangen door een driebeukige kruiskerk. Wanneer de toren precies werd gebouwd, is niet bekend. Men neemt aan dat de bouw kort na 1444 is be...
Paushuize heeft zijn naam te danken aan Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, die het huis vanaf 1517 liet bouwen. Adriaan was in die tijd nog geen paus; hij was verbonden aan het hof van keizer Karel V in Spanje en hoopte ooit terug te k...
Het Rietveld Schröderhuis is een door Gerrit Rietveld in 1923-1924 ontworpen woonhuis in de stad Utrecht. Het huis is volledig uitgevoerd volgens de ideeën van de kunstbeweging De Stijl. Rietveld ontwierp het huis voor Truus Schröder-Schräd...
De Sint-Gertrudiskathedraal in de Nederlandse stad Utrecht is als de zetel van de oudkatholieke aartsbisschop de hoofdkerk van de Oudkatholieke Kerk. Zij is gevestigd aan het Willemsplantsoen. Het gebouw werd tussen 1912 en 1914 naar ontwer...
Het Bartholomeïgasthuis of Bartholomeus Gasthuis is een verpleeg- en verzorgingstehuis aan de Lange Smeestraat in de Nederlandse stad Utrecht. In 1367 werd bij de Smeetoren een gasthuis gesticht dat gewijd was aan St. Apollonia. In 1377 ...
De commanderij werd gesticht in 1544 door balijer Bernard van Duven en bestond oorspronkelijk uit een kapel, kloostergang en een commandeurswoning. Tot eerste commandeur benoemde hij Gerrit Zas. De gebouwen zijn opgetrokken in laatgotische ...
De Krakeling is een huis uit 1663 in de Nederlandse stad Utrecht, aan de straat Achter Sint Pieter, op de hoek van de Keistraat. Het huis werd gebouwd door de excentrieke jonkheer en dichter Everard Meyster. In 1661 had hij de Amersfoort...
De molen is gebouwd in 1753 in opdracht van Hendrik Utenhove, burgemeester van Montfoort. Vermoedelijk in het begin van de 19e eeuw heeft de molen de naam 'De Valk' gekregen. Onbekend is wat de oorsprong van de naam is. De molen staat op de...
Er is veel onduidelijkheid over de vroegste periode van de kerk. Wel kan met zekerheid gesteld worden dat in 1283 in Montfoort een kerk aanwezig was.[1] Op 5 december 1400 werd de kerk op verzoek van burggraaf Hendrik III van Montfoort door...
Aan het begin van de 15e eeuw hadden de gilden in Utrecht aanzienlijke macht. Het vleeshuis van het Vleeshouwersgilde was in deze tijd bij het Utrechtse stadhuis gelegen en gezien hun werkzaamheden was bepaald dat de leden van dit gilde als...
Het voormalige Hoofdpostkantoor is een ontwerp van de architect J. Crouwel jr. in de stijl van de Amsterdamse school en werd in 1924 opgeleverd. De hal van het gebouw is indrukwekkend door de hoge paraboolvormige bogen. In de hal hangt e...
Kasteel Montfoort bij het Utrechtse Montfoort, werd in 1163 door bisschop Godefried van Rhenen gebouwd ter verdediging van het Sticht tegen het graafschap Holland. Alleen een deel van de voorburcht staat er nog
Bij de oostelijke stadsmuur werd in 1567 een pesthuis gebouwd met geld uit de nalatenschap van Agnes van Leeuwenberch. Het bestaat uit een tweebeukige ruimte van 500 m² en wat bijgebouwen. Bij gebrek aan pestlijders deed het gebouw dienst a...
Het LHC is genoemd naar Louis Hartlooper, een bekend en kleurrijk persoon uit de Utrechtse filmgeschiedenis. Hij was filmexplicateur in Bioscoopsalon Vreeburg en de Rembrandtbioscoop. Het LHC heeft vier bioscoopzalen, waar arthouse-films wo...
De Pieterskerk is een van de oudste kerken van de Nederlandse stad Utrecht. In 1039 werd begonnen met de bouw ervan en op 1 mei 1048 werd de Pieterskerk door bisschop Bernold ingewijd, hoewel de - niet meer bestaande - westtorens waarschijn...
Het precieze bouwjaar van de toren is niet geheel bekend. Doordat het een vierkante toren is, bestaat de mogelijkheid dat het een relatief oude toren betreft (ronde torens waren beter bestand tegen kanonnen). Het kan daarom voor, tijdens of...
In de voorgeschiedenis van deze huidige molen telde de stad Utrecht in de bloeitijd tientallen molens. Vooral de verdedigingswerken rond de stad werden gebruikt als locatie voor molens. De zomerstorm van 1674 met een tornado vernielde in de...
Na de Reformatie werd de publieke katholieke eredienst in Amersfoort verboden. Er ontstonden schuilkerken die bediend werden door religieuzen, onder wie de jezuïeten. Één van de jezuïetenstaties droeg de naam van een gecanoniseerde jezuïet ...
In 1248 werd een parochiekerk gebouwd in de toen opbloeiende plaats Amersfoort. Ze kwam op de plek van een kapel die naar wordt aangenomen ook al aan Sint Joris was gewijd.[1] Naast een gedeelte van de onderkant van de huidige toren is er v...
Winkel van Sinkel is een Nederlandse winkel en is gebouwd tussen 1837 en 1839. Hoewel de winkel begon als een stoffenzaak in Amsterdam en na uitbreiding het eerste warenhuis ontstond, zou het latere winkelgebouw in de stad Utrecht de naam e...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!