TravelTalia logo
Nederland > Noord-Brabant > Eindhoven
Ne > Noord-Brabant > Eindhoven
Eindhoven De energieke stad Eindhoven is prachtig om te bezoeken. Verschillende musea die uniek zijn en ook voldoende rustpunten kent door middel van haar vele parken zoals de Genneper Parken. Must see in Eindhoven is het Philips Museum en het Prehistorisch Dorp.
Ontdekken in Eindhoven
Het Eindhoven Museum (EM) is een archeologisch openluchtmuseum met de ijzertijd en de middeleeuwen van Brabant als thema. Het ligt in Genneper Parken aan de zuidflank van de stad Eindhoven. In het museum staat het dagelijks leven van destij...
De Begraafplaats van de Sint-Catharinakerk, ook Catharinakerkhof genoemd, is een rooms-katholieke begraafplaats aan de Zwembadweg in Eindhoven. Op het ommuurde terrein bevinden zich ongeveer 1600 graven, waaronder een aantal van vooraanstaa...
Het gebied Genneper Parken is gelegen in en langs de riviertjes de Dommel en de Tongelreep, waarvan vooral de laatste haar natuurlijke karakter heeft weten te behouden en sterk meandert. Dit beekdalgebied behoort tot de ecologische hoofdstr...
Het Inkijkmuseum is een klein museum dat zich bevindt in het spoelhuisje van de voormalige linnenfabriek Van den Briel & Verster aan de Dommelstraat te Eindhoven. De fabriek werd gesloten in 1936 en het spoelhuisje kwam enige tijd leeg t...
De plas is aangelegd voor zandwinning ten behoeve van het Hoogspoor, een project dat in 1953 gereedgekomen is en ten doel had om de verkeersverbindingen van noord naar zuid te verbeteren. Tegenwoordig is de plas, waarin zich een eilandje...
De huidige Sint-Catharinakerk heeft een voorloper gekend op dezelfde plaats. Deze kerk was echter met zijn koor naar het oosten gericht. Eindhoven werd gesticht in 1232 en voordien woonden er op deze plaats nauwelijks mensen. De eerste bewo...
Er bestond al in 1220 een kerk in Tongelre. De voorganger van de huidige kerk, een laatmiddeleeuwse kruiskerk, stond iets ten zuidoosten van de huidige, aan het toenmalige dorpsplein / marktplein (anno 2008 is dat tussen de voormalige pasto...
2km in het stadcentrum van Eindhoven. De andere tijd wandelen we in de parken van Eindhoven zoals het Stadswandelpark, Genneper Parken en het Anne Frankplantsoen. Natuurlijk kan je deze wandeling inkorten door dichter bij het centrum in ...
Alles ontdekken in Eindhoven

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!