TravelTalia logo
België > Leiestreek > Kortrijk
Be > Leiestreek > Kortrijk
Rond een kunstmatig aangelegde zandwinningsput van 10 ha ligt het Provinciedomein Bergelen. Het zand van de put werd gebruikt voor de aanleg van de A17 in 1970. Door de jaren heen groeide dit domein uit tot een mooi verzorgd domein die alle...
n het museum vindt men onder meer afbeeldingen, videofragmenten, beelden, munten, helmen, wapens, wapenuitrustingen, kranten, schilderijen enz. Men kan tijdens het bezoek gebruikmaken van een audiogids. Hier wordt ook het paardenhangertje ...
De Internationale Rozentuin werd opgericht in 1959 in de tuinen van het kasteel ‘t Hooghe. Het rosarium heeft een totale oppervlakte van ongeveer 1 ha en toont de bezoekers zowel de evolutie in de rozenteelt alsook een verzameling aan uitee...
Eén van de grotere parken in Kortrijk. Sinds 1906 is dit reeds een park maar het is pas na het bezoek van koningin Astrid in 1935 dat haar huidige naam kreeg. Het park is aangelegd in Franse stijl. Er is ook een speeltuin te vinden.
Het Baggaertshof werd in 1638 gesticht door Josijne Baggaert die er 13 huisjes inrichtte voor behoeftige vrouwen. Deze huisjes staan samen met de kapel opgesteld rond een rechthoekige binnenkoer. Aanvankelijk heette het Bagaertshof 't Olmek...
De vroegste vermeldingen van het Belfort van Kortrijk gaan terug tot 1307. Enkel het onderste gedeelte van de toren dateert nog uit die periode. Omdat de toren dreigde in te storten werd hij in de Middeleeuwen gehalveerd waarbij het bovenst...
Het Museum voor Schone Kunsten Kortrijk was voorheen in de Grote Lakenhallen (op het huidige Schouwburgplein) gehuisvest, terwijl het Museum voor Oudheidkunde en Sierkunst zich in een van de twee Broeltorens bevond. Toen de Grote Lakenhalle...
De naam broel verwijst naar bruul, een afgebakend stuk land, meestal moerassig of braakliggend. De torens zijn een overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling die tijdens verscheidene bezettingen en oorlogen verwoest werden. Ze bescherm...
Even buiten het centrum maar perfect haalbaar op wandelafstand, ligt het Gebroeders Van Raemdonckpark. Naast het feit dat dit park één van de grootste in Krtrijk is, heeft haar grote vijver ook een grote aantrekkingskracht. Niet alleen v...
Uit 1371 dateren drie pauselijke oorkonden waarin de kapel vermeld wordt die graaf Lodewijk van Male - geboren op 25 november 1330, feestdag van de heilige Catharina- ter ere van deze heilige heeft laten bouwen te Kortrijk. De aanvang van d...
"Preetjes Molen" is heden ten dage de enige nog bestaande vlaszwingelwindmolen in Heule en omgeving, en voor zover bekend in Europa. Op 20 januari 1872 is er in de molen brand ontstaan, veroorzaakt door de wrijving van het vangwiel. Dit ge...
In de 17de eeuw sontden op deze plaats een citadel en kazernes. Na renovatie werd dit een open en fris stadsparkje. Dankzij het centrale podium en bijhorende tribunes wordt het park vaak gebruikt voor optredens.
Dit historisch monument uit de 14de eeuw is één van de weinige restanten van de middeleeuwse Franse voorburcht. Deze werd samen met de toenmalige burcht in 1301-1302 opgericht door de Franse koning Filips de Schone in het kader van de Frans...
Het begijnhof van Kortrijk was omringd door het grafelijk kasteel, de stadswallen en het Sint-Maartenkerkhof en ligt vlak in de buurt van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Maartenskerk. Het Kortrijkse begijnhof werd meerdere malen verwoes...
De Broelkaai vormt de kaai op de linkeroever van de Leie. De kade en straat op de rechteroever is de Verzetskaai. Beide kaaien worden gedomineerd door de middeleeuwse Broeltorens. De Broelkaai loopt van de Gentkaai tot de Damkaai en bevindt...
Den Roeland op de Grote Markt 19 werd vermoedelijk ontworpen door de Gentse architect J. Colin. In de 14de eeuw stond daar een lombarsteen of bank van lening. Het was een van de zeldzame gebouwen die niet vernield werden door de brand van ...
In 1238 werd te Marke het Rodenburgklooster gesticht met de naam Spiegel van de Heilige maagd Maria (Speculum beatae Mariae Virginis) volgens de regel van Cîteaux. Er leefden voornamelijk Franse nonnen. Door de krappe financiële moeilijkhed...
Het Groeningemonument is een herdenkingsmonument in de Belgische stad Kortrijk. Het vergulde beeldhouwwerk werd opgericht naar aanleiding van de 600ste verjaardag van de Guldensporenslag en bevindt zich in het Groeningepark waar in de midde...
De Groeningepoort is een herdenkingsmonument in de Belgische stad Kortrijk. De triomfboog werd gebouwd naar aanleiding van de 600ste verjaardag van de Guldensporenslag en geeft toegang tot het Groeningepark waar tijdens de middeleeuwen het ...
In het Astridpark kan je enkele kleine balletjes slaan op de aangelegde minigolf
De eerste ideeën voor het vlasmuseum dateren van de jaren zestig. Toen groeide bij Bert Dewilde het besef dat de eeuwenoude vlasnijverheid aan de basis lag van de algemene welvaart in de Leiestreek. Om de getuigenissen van dit belangrijk st...
Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal ontstond omstreeks 1211 en is daarmee het oudste ziekenhuis in Kortrijk. Oorspronkelijk was het een passantenhuis. De naam hospitaal (Latijn: hospitalis) verwijst in eerste instantie naar gastvrijheid, niet na...
De bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk werd in 1199, op initiatief van graaf Boudewijn IX van Constantinopel opgestart. In december 1203 hield men de eerste eredienst in het koor van de nieuwe kapittelkerk. De kerk speelde een be...
In 1906 werd de parochie Sint-Jan Baptist te Kortrijk gesticht in de stadswijk Sint-Jan. Daarop besloot men om aan het Sint-Jansplein een nieuwe parochiekerk te bouwen. De Sint-Janskerk, naar een ontwerp van architect Jules Coomans, werd ge...
Op deze plaats, vlakbij de Grote Markt van Kortrijk bevond zich reeds rond 650 een bedehuis dat gebouwd werd door Sint-Elooi. Later werd op dezelfde plaats een Romaanse Sint-Martinuskerk opgericht. In de middeleeuwen werd deze Romaanse kerk...
De Sint-Michielskerk werd in de periode 1607-1611 gebouwd door stadsarchitect Jan Persijn in opdracht van de Jezuïeten, ter vervanging van de 14de-eeuwse Heilige-Geestkapel. Het klooster en het college van de paters reikte tot aan de Kastee...
Reeds in de 14de eeuw bezat Kortrijk een stadhuis (scepenhuus), dat echter na hun overwinning te Westrozebeke in 1382 door de Fransen volledig werd afgebrand. Tijdens een recente renovatie werden bovendien nog oudere resten van een bakstene...
In de stadswaag werden vroeger gewichten geijkt. Dit was een belangrijke dienstverlening in een stad waar onder andere de edelsmeedkunst bloeide. De weegbrug werd in 1840 op de westkant van het Sint-Michielsplein gebouwd en in 1889 naar ...
Op het eerste zicht zou je geen omweg nemen om dit park te zien. Open grasvelden met een standbeeld van Leopold III op zijn paard. Maar dankzij zijn ligging aan de Leie wordt dit opeens een aantrekkelijke start op stopplaats voor zowel fiet...
Zoals het hoort in een begijnhof, vind je hier rust. Het Begijnhofpark is een mooi verzorgd park. Let wel dat je hier nooit echt alleen zal zijn door de ligging van het museum Kortrijk 1302.
Het kasteel van Heule uit 1895 is het voormalig buitenverblijf van de familie Goethals. In het park bevinden zich het mooie koetshuis (nu bibliotheek) en een drietal opmerkelijke moerascipressen (Taxodium distichum).
Wat enkele bomen en wat groen gras kan doen. Mooi afgewerkt parkje die uitnodigd om te genieten van de zonnige dagen die ons gegeven wordt.

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!