TravelTalia logo
België > Antwerpse Kempen > Kalmthout
Be > Antwerpse Kempen > Kalmthout

Kalmthoutse Heide

Kalmthoutse HeideKaart en locatie van Kalmthoutse Heide
Een heidelandschap is een halfnatuurlijk landschap. Dit wil zeggen, dat zonder het ingrijpen van de mens in de natuurlijke processen, de heide als biotoop zou verdwijnen. Om de heide te behouden en verbossing tegen te gaan, moeten bepaalde delen systematisch worden gekapt en geplagd. Plaggen is het weghalen van de humusrijke bovenlaag. Het is een zeer arbeidsintensieve klus. De plaggen werden tot 1920 gebruikt als brandstof en als bodembedekking in de potstal. Ook nu wordt nog geplagd, maar dan in het kader van natuurbehoud. Hierdoor krijgt de typische heidevegetatie, dit zijn planten die graag een voedselarme bodem hebben, zoals struikhei, dophei en zonnedauw volop kansen om zich te ontwikkelen. Ook schapen en Galloway-runderen helpen, door begrazing, de heide in stand te houden. Zij eten opschietende boompjes, heideplanten en grassen en houden het landschap zo open en zorgen voor variatie in de plantengroei.
De heiden van het grenspark zowel als enkele bossen kennen een aantal grote vennen (o.a Groote Meer, Putse Moer en Stappersven).

In de Kalmthoutse heide komen naast heiden nog meerdere uitgestrekte onbegroeide zandverstuivingen voor, zoals de Kambuusduinen, de Vossenbergen, de Kriekelareduinen en de Wilgenduinen. Het continu stuiven en recreatief gebruik verhinderen het ontstaan van veel begroeiing. De beheerders willen enerzijds een aantal hoge stuifduinen bewaren en dus voorkomen dat die verwaaien, en anderzijds zorgen, dat er voldoende open zand blijft omdat allerlei insecten (zandloopkevers, vlinders, graafwespen en zandbijen) dit open zandmilieu nodig hebben.
Er komen ook bossen voor op vastgelegde landduinen (o.a Staartse Duinen, Gemeentebossen, Bieduinen). Plaatselijk is daar de opvallende Zeeden geplant. Grote delen van deze bossen worden overigens gekapt om meer ruimte te maken voor heide en een meer natuurlijke vegetatie.

Wandeling Kalmthoutse Heide - Putse Moer (9,8KM)
Wandeling Kalmthoutse Heide - Stappersven (5,3KM)

Facebook Deel op Facebook >
Kalmthoutse Heide op de kaart >
wandelingen & reisgidsen? Ook in Kalmthout! Wordt gratis lid >
Ontdekken In de buurt
Op deze wandeling ontdekken we de diversiteit van de Kalmthoutse Heide: natte heide, open zand, vennen en bossen. Goede wandelschoenen en een flesje water zijn geen overbodige luxe.
Het Bijenteeltmuseum bevindt zich in een modern gebouw grenzend aan de Kalmthoutse Heide. Je wordt er binnengeleid in de wondere wereld van was, honing en ijverige zoemertjes.
Het Arboretum Kalmthout te Kalmthout is één van de oudste en meest gevarieerde bomen- en plantentuinen in Vlaanderen. Coniferendreef.De kwekerij van Charles van Geert lag rond 1850 aan de basis van dit arboretum. Van Geerts opvolgers, A...
Leuk alternatief als je reeds de heide bezocht hebt of als je sowieso eens de andere kant van de Kalmthoutse Heide wenst te ontdekken. Ook hier zijn wandelschoenen en een flesje water aan te raden. We parkeren in de verbindsstraat maar g...
Het complex werd gebouwd in opdracht van bakker Frans De Medts die eerder zowel de Stenen Molen te Brecht als de Buitenmolen te Berendrecht had geprobeerd te kopen. In Wildert kocht hij een twee eeuwen oude hoeve aan, en 5 mei 1980 werd een...
De Uitlegger is een park op de grens van Kapellen en Brasschaat. Het grenst in Kapellen aan de Heidestraat-Zuid. In Brasschaat grenst het aan de Sionkloosterlaan. Zowel aan Kapelse kant als aan Brasschaatse kant zijn er parkeerplaatsen voor...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!