TravelTalia logo
Nederland > Zuid-Holland
Ne > Zuid-Holland
et Binnenhof is een gebouwencomplex in het centrum van Den Haag en al eeuwenlang het centrum van de Hollandse en Nederlandse politiek. Den Haag is ontstaan rond het Binnenhof, dat door de geschiedenis heen steeds in veel opzichten het midde...
De burcht van Leiden is een van de oudste nog bestaande voorbeelden van een burcht in Nederland. Het ronde bouwwerk bevindt zich op een motte, een kunstmatige heuvel, en kan worden betreden door een zandstenen poort. Met het opwerpen van...
Een Dordtse gevel is een renaissancistisch geveltype dat in de stad Dordrecht werd ontwikkeld en dat ook elders wel te zien is. Een Dordtse gevel is een trapgevel die verder wordt gekenmerkt door rondbogen boven de vensters, waarvan de n...
In 1774 bracht stadhouder Willem V de belangrijkste schilderijen van zijn collectie bijeen in dit gebouw, dat bestaat uit een grote ruimte. Deze schilderijengalerij was op drie dagen in de week geopend voor publiek. Ten tijde van de Bata...
De Gedenknaald in Scheveningen is een monument dat herinnert aan het vertrek van prins Willem V in 1795 en de aankomst te Scheveningen van Willem I Frederik op 30 november 1813. Het initiatief tot het oprichten van een monument werd in 1...
De historische Delf (een verouderd woord voor "gracht") werd vermoedelijk omstreeks 1100 gegraven, toen er van de stad Delft nog geen sprake was. Hij diende om het omliggende land te ontwateren. De gracht was een verbreding van een deel van...
De grafkelders van de prinsen van Oranje en hun familie, en de Nederlandse koninklijke familie, bevinden zich onder de Nieuwe Kerk in Delft. De kelders zijn gesitueerd onder en achter het praalgraf van Willem van Oranje. De koninklijke fami...
De Groothoofdspoort is een nog bestaande stadspoort van Dordrecht, gelegen op het punt waar de drie rivieren, de Oude Maas, de Merwede en de Noord samenkomen. Cornelis Pronk (1691-1759) noteerde bij een tekening van Paulus van Liender (1...
Er zijn meer dan 7 miljoen krokussen, narcissen, tulpen, hyacinten, lelies en andere bolgewassen te zien. Er zijn diverse tentoonstellingen. Ook zijn er rondleidingen en het is mogelijk een tochtje te maken met een fluisterboot. Keukenho...
Het hele jaar door is er van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Maak een mooie wandeling of fietstocht door de duinen of ga op pad met een gids. Ook kinderen kunnen hier veel lol en plezier maken. Ze kunnen heerlijk ravotten, kli...
Het gebouw dateert uit de dertiende eeuw. De oudste zalen van het Binnenhof zijn de Kelderzaal en de Rolzaal. Daarachter bevinden zich de De Lairessezaal (genoemd naar Gerard de Lairesse) met daarboven de Hogerbeetskamer (genoemd naar Rombo...
Dit is een aanrader voor jong en oud: een ritje in een authentieke stoomtram.
De Sint-Janskerk of Grote Kerk in de Nederlandse stad Gouda is een grote kruiskerk in gotische stijl. De kerk is beroemd vooral vanwege de reeks gebrandschilderde glazen. Het kerkgebouw zelf heeft karakteristieke overkappingen en is het lan...
n 1395 kocht het stadsbestuur van Gouda het marktveld van de heren Van der Goude om daar een stadhuis te bouwen. Toch zou het nog tot 1448 duren voordat met de bouw werd begonnen. Volgens de stadshistoricus Ignatius Walvis was de gebrekkige...
De eerste bouw van het stadhuis dateert van 1200. In 1400 werd het her- of verbouwd. Het gebouw overleefde de grote stadsbrand van 1536, maar op 4 maart 1618 brandde het stadhuis af. Daarna werd het naar een ontwerp van Hendrick de Keyser i...
Aan de Breestraat staat de oude renaissancegevel uit 1600, ontworpen door Lieven de Key, de stadssteenhouwer van Haarlem, en Lüder von Bentheim, die tegelijkertijd de renaissancefaçade van het stadhuis van Bremen bouwde. Aan de zijde van de...
U vindt hier sportvelden, een golfbaan, een bowlingbaan, een speeltuin, picknickvelden en ruiterpaden. Afgewisseld met bosgebieden, bloemrijke graslanden, prachtige houtsingels, de Natuurtuin en onbereikbare eilandjes in slingerende waterpa...
De Atlantikwall was een 2685 km lange verdedigingslinie die door nazi-Duitsland werd aangelegd in bezet gebied ter voorkoming van een geallieerde invasie. Daarbij werden duizenden bunkers, geschutstellingen en versperringen aangelegd, in ee...
De Bagijnhof is een begijnhof in de Zuid-Hollandse stad Delft. In dit hofje woonden vroeger de begijnen, waaronder de in 1358 overleden Geertruid van Oosten. Haar standbeeld staat aan de Oude Delft bij de Oude Kerk. In het hofje bevindt zic...
Het museum Beelden aan Zee in Scheveningen is het enige Nederlandse museum dat zich uitsluitend met de beeldhouwkunst bezighoudt. Het is gesticht in 1994 door het verzamelaarsechtpaar Theo en Lida Scholten. De aandacht gaat uit naar mode...
Eb en vloed in een zoetwatergebied, dat is zeldzaam. Maar Nederland heeft het. De Biesbosch is één van de de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa. In deze delta van de Rijn en de Maas heeft het getij nog vrij spel. De Biesbosch is e...
De Botanische Tuin van de TU Delft is een publieksgerichte tuin én een onderzoekstuin. Samen met de universitaire tuinen van Leiden en Utrecht participeert de Tuin in het wetenschappelijk botanische netwerk van Nederland. Delft richt zich m...
Winkelcentrum De Hoven Passage beschikt over ongeveer 60 winkels. Met name de dagelijkse boodschappenfunctie is sterk vertegenwoordigd door zowel particuliere ondernemers als landelijke ketens.
De poort stamt uit 1645 en gaf toegang tot de Doelen, het oefenterrein van de Leidse Schutterij. Het ontwerp van de poort was van de stadsbouwmeester Arent van 's-Gravesande, die in Leiden ook de Marekerk, de Lakenhal en de Bibliotheca Thys...
Het Familiepark Drievliet heeft haar naam niet gestolen. Met een groot aantal attracties die uitermate geschikt zijn voor kinderen en waar de ouders ook nog eens hun kinderhart kunnen bovenhalen. Er zijn ook enkele attracties die wat mee...
De gracht loopt van de kruising Breestraat-Kort Rapenburg-Noordeinde tot de brug ter hoogte van de Doezastraat, vanaf welk punt het water als het Steenschuur verder gaat en langs het Van der Werfpark stroomt. Oorspronkelijk liep het Rapenbu...
Bronnen geven aan dat al in de 13e eeuw een (waarschijnlijk houten) kerk op deze plaats stond. In 1335 spreken de bronnen van de grote kercke, wat duidt op een stenen gebouw. Tot aan de Beeldenstorm in 1566 was de kerk alleen in gebruik ...
Het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM) is sinds 1989 gevestigd in een oude tramremise, de remise Frans Halsstraat te Den Haag. Deze remise is gebouwd in 1906 en is tot 1983 in gebruik geweest bij de Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM). ...
Van de Reformatie tot het begin van de 19e eeuw was in Nederland de macht aan de protestanten, de katholieken hielden hun diensten in zogenaamde schuilkerken. Toen met de grondwet van 1848 de godsdienstvrijheid was gevestigd, was het tijd o...
De Haven in Gouda is een waarschijnlijk in de 14e eeuw gegraven verbinding tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe. Tot 1577 lag, ter bescherming van de toegang van de IJssel tot de Gouwe, op de zuidoost punt van de Haven het kasteel van ...
Op de plaats van het huidige Hofcomplex, is in 1275 een klooster voor augustijnermonniken gesticht. Het klooster was een geschenk van Floris V. Rond het binnenplein van het klooster waren een ziekenhuis, een brouwerij, een bakkerij en ander...
In tegenstelling tot wat de term vijver doet vermoeden, is de Hofvijver van oorsprong een natuurlijk duinmeer waarop de Haagse Beek (voorheen Duinbeek) en de tegenwoordig gedempte Bosbeek uit het Haagse Bos uitkwamen. De Beek doet dat heden...
De Hortus botanicus Leiden is de oudste nog bestaande botanische tuin van Nederland en is in 1590 opgericht aan het Rapenburg in Leiden. De tuin is vanaf het begin toegankelijk geweest voor het publiek, wat vooral in de zestiende en zeventi...
In het 365 dagen per jaar geopende themapark is veel te zien en vooral heel veel te doen. Stap in de schoenen van DJ Armin van Buuren en mix bij de DJ Tafel je eigen beats, leer vliegen op Schiphol en laad een schip met containers in de hav...
Het pand aan de Molslaan 104 is één van de oudste panden van Delft: het dateert uit het einde van de 15e eeuw. In de 16e eeuw werd het Heilige Geesthuis genoemd en diende het als huisvesting van daklozen. Later was het in gebruik als sta...
De stenen poort is in 1669 in maniëristische stijl opgetrokken volgens een ontwerp van de Leidse bouwmeester Willem van der Helm. De poort met een achtkantige koepel deed lange tijd dienst als gevangenis. De naam is afgeleid van De Morsc...
Het museum heeft als gemeentelijke instelling vooral plaatselijke voorwerpen in bezit, die de Leidse historie in beeld brengen, bijvoorbeeld van het Beleg van 1573/4 en het Ontzet van Leiden op 3 oktober 1574. Er hangt werk van minder of me...
Museum De Zwarte Tulp presenteert de geschiedenis van de Bloembollenstreek op een actuele en persoonlijke wijze in afwisselende en interactieve tentoonstellingen. De nieuw verworven collecties oude en nieuwe kunst geïnspireerd op de bloembo...
Museum Gouda is in 1874, door onder andere de stadstekenaar J.J. Bertelman en de predikant J.N. Scheltema, opgericht als het Stedelijk Museum van Gouda. Het museum werd gevestigd in het gebouw Arti Legi op de Markt. In 1947 werd de collecti...
De Museumhaven Gouda is een ligplaats voor historische schepen in de binnenstad van Gouda. Er liggen zowel schepen van de bruine vloot, beroepsvaart met schepen die kunnen worden gecharterd, als andere historische schepen. 'Bruine vloot', o...
Er zijn verschillende muurgedichten aangebracht op een groot aantal muren in de Nederlandse stad Leiden. Het originele project behelsde 101 muurgedichten, die werden aangebracht tussen 1992 en 2005. Sommige muurgedichten zijn verloren g...
De Natuurtuin ligt in het Westerpark, is ongeveer twee hectare groot en werd in de winter van 1978 aangelegd. De tuin stelt bewoners in de gelegenheid planten en dieren in hun natuurlijke omgeving te zien. In de tuin zijn verschillende land...
Het Letterkundig Museum verzamelt vooral collecties rond literaire schrijvers, in een ruime opvatting van dat begrip: ook de humanistische wetenschapper Erasmus en de stripauteur Marten Toonder zijn vertegenwoordigd onder de ongeveer 6000 s...
Volgens een overlevering knielde in 1351 de als zonderling bekendstaande bedelaar Symon op de Grote Markt. Ene Jan Col, een inwoner van de stad, bracht de bedelaar wat eten. Toen beide mannen omhoog keken, zagen ze een gouden kerk, gewijd a...
Op de locatie van het voormalige pand van Marks & Spencer in de binnenstad van Den Haag komt de Nieuwe Haagse Passage. Deze passage maakt een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen de Grote Markstraat en de Spuistraat en, belangrijker n...
Het Oostduinpark is een duingebied, 37 hectare groot, aan de noordelijke rand van Den Haag, dat behoort tot het waterwingebied van de Haagse Duinwaterleiding. Er liggen vrij hoge duinen die uitzicht bieden over de stad Den Haag en omgeving ...
De Oostpoort is de enig overgebleven stadspoort van de stad Delft. De poort werd rond 1400 gebouwd. De torens werden in de 16e eeuw verhoogd. De Oostpoort bestaat uit een landpoort en een waterpoort die met elkaar zijn verbonden door res...
Doordat er gedurende enkele eeuwen aan de kerk is gebouwd en verbouwd, biedt het gebouw een kijk in zijn eigen geschiedenis. Bartholomeus van der Made nam halverwege de dertiende eeuw de eerste verbouwing en uitbreiding van de kerk ter h...
De Passage in Den Haag is het oudste winkelcentrum van Nederland en behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Het werd in 1885 in gebruik genomen door de N.V. 's-Gravenhaagsche Passage Maatschappij, die mede werd gesticht do...
Het geld waarmee de bouw bekostigd werd was eigenlijk bedoeld om stadsmuren om Den Haag aan te leggen. Den Haag was een makkelijke prooi, aangezien het dorp geen muren of grachten bezat en derhalve niet te verdedigen was tegen vijanden: de ...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!