TravelTalia logo
Nederland > Waddeneilanden
Ne > Waddeneilanden
Waddeneilanden Tijdens de koudste periode aan het eind van de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden, lag de zeespiegel ruim honderd meter onder het huidige zeeniveau. De Noordzeebodem lag toen grotendeels droog. Na deze periode smolten de ijskappen waardoor de zeespiegel steeg, en er water in de Noordzee kon lopen. Grofweg 7000 jaar geleden lag de kustlijn ongeveer in de buurt van de huidige kust. Door golfwerking en getijbewegingen werd er sediment vanuit zee naar de kust getransporteerd. Dit sediment werd afgezet langs de kust en in het nabije achterland, dat daardoor telkens iets hoger kwamen te liggen en zo niet verdronk door de nog snel stijgende zeespiegel. In de Duitse Bocht en langs grote delen van de Nederlandse en Vlaamse kust ontstonden zo wadden met getijgeulen (zeegaten) en kwelders. Aan de noordzeekant lagen lokaal zandige strandwallen. Hierna zwakte de zeespiegelstijging af en vanaf ongeveer 5000 jaar geleden konden de eerste aaneengesloten strandwallen in West-Nederland bewaard blijven. De getijgeulen in het achterland slibden veelal dicht en de voormalige wadden en kwelders raakten bedekt met een veenmoeras. In Noord-Nederland (grofweg ten oosten van Vlieland) was de situatie anders. Hier waren de strandwallen niet aaneengesloten, ze zijn altijd onderbroken geweest door getijgeulen die uitkwamen op het achterliggende wadden- en kweldergebied. Deze onderbroken strandwallen vormen de kern van de meeste Waddeneilanden. Op de eilanden zelf ontstonden duinen, opgewaaid vanaf het strand, aan de zuidkant werden kwelders gevormd. De afgelopen 7000 jaar is het waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben zich regelmatig verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locatie van de Waddeneilanden schoof regelmatig op. Ook nu nog zijn de Waddeneilanden onderhevig aan constante opbouw en afbraak door de zee.
Ontdekken in Waddeneilanden
Prachtige natuurwandeling in de duinen van Texel. Deze wandeling loopt aardig veel over goed onderhouden wandelpaadjes.
Deze wandeling op het eiland Texel is perfect bij een daguitstap. Je wandelt langs mooie natuur en enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden op het eiland. Starte en eindigen doen we in Oudeschild dus mogelijkheden voldoende om eventu...
Ameland is puur rust dus deze wandeling sluit daar perfect bij aan. Vanuit het dorpje Nes wandelen we de natuur in en passeren we de Vleijen, het Natuurcentrum Ameland en de korenmolen De Phenix.
Leuke wandeling om het eiland Terschelling te ontdekken. We starten de wandeling aan de Brandaris. Dit is op enkele honderden meters van de aanlegplaats als je toekomt op het eiland. De paden dat we bewandelen zijn niet steeds verhar...
Alles ontdekken in Waddeneilanden
Wandelingen
Alle Wandelingen in Waddeneilanden (4)
Verblijf Waddeneilanden
Hotels
Hotels
Steden & Plaatsen

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!