TravelTalia logo
België > Leuven
Be > Leuven
Het stadhuis telt drie verdiepingen. Tussen de vensters zijn telkens twee nissen, die lichtjes uitspringen. Drie van de vier hoektorens hebben ook nissen. De kraagstenen zijn gebeeldhouwde voorstellingen uit de bijbel. Het steeds terugkeren...
Als gemeenschap voor ongehuwde, semi-religieuze vrouwen (zie verder onder Begijn) ontstond dit begijnhof in de vroege 13e eeuw. De oudste geschreven documenten dateren uit 1232. Een Latijns opschrift aan de kerk vermeldt 1234 als stichtings...
De Hortus Botanicus Lovaniensis, beter bekend als de Kruidtuin, is de oudste botanische tuin van België. De tuin is gelegen aan de Kapucijnenvoer in Leuven en dateert uit 1738. De eerste wetenschappelijke tuinen waren kruidtuinen en verz...
M - Museum Leuven is gedeeltelijk ondergebracht op de site van het vroegere stedelijk museum Vander Kelen-Mertens, in de oude Leuvense binnenstad. De indrukwekkende museumsite van Belgisch toparchitect Stéphane Beel, integreert historische ...
De Oude Markt is een rechthoekig plein in het centrum van Leuven dat grotendeels bestaat uit horecazaken. Hieraan dankt het zijn bijnaam de langste toog ter wereld. Midden augustus wordt hier het jaarlijkse muziekfestival Marktrock georgani...
Sinds de oprichting van de universiteit in 1425 en tot in 1636, was er geen officiële bibliotheek van de universiteit. Zonder twijfel hadden de studenten toegang tot handschriften en gedrukte boeken bewaard in de woningen van hun professore...
Op de locatie werd in 1127 door de benedictijnen van Affligem een priorij gesticht. Het stuk grond aan de Vlierbeek was twee jaar daarvoor door Godfried met de baard aan de abdij van Affligem geschonken. In 1163 of 1165 werd de priorij tot ...
De toren van het bouwwerk is 87 meter hoog. Daarin bevindt zich één van de grootste beiaarden van Europa, in 1928 aangeboden door Amerikaanse ingenieurs ter herdenking van hun collega's die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De beia...
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de verwoestingen in het centrum van Leuven zo groot dat men bij de opbouw de kans zag de straat recht te trekken. Ze is precies 1 kilometer lang. Mede hierdoor is het één van de belangrijkste toegangsweg...
Pater Damiaan, was een Belgische Picpus-pater en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten. Hij is de beschermheilige voor de lepralijders en aidspatiënten. Zijn feestdag wordt op 10 mei gevierd. Hij werd geb...
De Diestsestraat is een winkelstraat in het centrum van Leuven. De straat loopt parallel met de Bondgenotenlaan en samen vormen zij tegenwoordig het belangrijkste winkelcentrum van de stad. Sinds 25 augustus 2007 is de straat volledig autov...
Dit klein parkje is een oase aan rust. Het park werd afgewerkt met houten terrassen vandaar zijn naam. De terrassen liggen aan het park tussen de Dirk Boutslaan en de Amerikalaan, tegenover de Minnepoort. Hier vind je op een zonnige ...
Het gebouw van één verdieping (de huidige benedenverdieping) werd in gotische stijl opgetrokken door de architecten Jan Stevens, Arnold Hore en Godfried Raes. Oorspronkelijk was de lakenhal een gebouw voor de gilde der lakenwevers. De stede...
De Sint-Kwintenskerk in Leuven is een kerk in Brabantse hooggotische stijl uit 1450. De kerk is gelegen aan de Naamsestraat, dicht bij de kruising met de ring van Leuven. De oudste kerk in de wijk Ten Hove was een kapel in romaanse stijl...
De Keizersberg ligt vlakbij de plaats waar de Voer in de Dijle uitmondt. Leuven was de eerste hoofdstad van het hertogdom Brabant en op deze plek vestigden de hertogen van Brabant hun derde burcht. Keizer Karel V verbleef er af en toe. I...
Abdij van 't Park, ook wel Parkabdij of Abdij van Park genoemd, is een norbertijnenabdij gelegen in Heverlee bij Leuven. Ze werd in 1129 op initiatief van Godfried I met de Baard, graaf van Leuven en hertog van Neder-Lotharingen, gesticht. ...
Door rector Rega opgericht als auditorium in 1744. De grote vensters zorgen voor veel lichtinval en dit was interessant voor de studenten die zo de lijkendissecties goed konden volgen.
10 jaar geleden was het arboretum een privécollectie. De bijzonder grote verzameling is te danken aan een gepassioneerd dendroloog, Philippe de Spoelberch. Nu wordt Arboretum Wespelaar beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. De ee...
Perfecte locatie om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Je vindt er vele informatiebronnen over onderwerpen uit de exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en de bewegings- en revalidatiewetenschap...
Collegium Trilingue, ook wel Collegium Trium Linguarum of Collegium Buslidianum, was de Latijnse naam van een college van de Universiteit van Leuven dat in het Nederlands als het Drietalencollege bekendstaat. Hier werden de drie 'gewijde ta...
Dit park is volledig vernieuwd en kan beschouwd worden als een activiteitenpark: een veld van 15 op 30 meter voor verschillende sporten, balsportmuur, een verhard speelterrein, een petanquebaan, ... Door het park heb je verschillende wan...
De legende van het Fiere Margrietje vertelt het verhaal van Margaretha van Leuven. Caesarius, een monnik uit de Duitse cisterciënzerabdij te Heisterbach tekende het verhaal voor de eerste keer op in 1222. Hij gebruikte het verhaal ter illus...
Het Fonske is een standbeeld in het centrum van de universiteitsstad Leuven, op het Rector De Somerplein. Zijn volledige naam luidt Fons Sapientiae, Latijn voor Bron der Wijsheid. Het Fonske werd ontworpen door beeldhouwer Jef Claerhout en ...
De Grote Markt van de Belgische stad Leuven situeert zich tussen de Oude Markt en het Rector De Somerplein, zelf een uitloper van de Bondgenotenlaan. Ook vlakbij bevindt zich de Muntstraat, de Leuvense variant van de Rue des Bouchers in Bru...
Histaruz is het historisch archief van UZ Leuven. Het vertelt het verhaal van nu zowat honderd jaar UZ Leuven. De erfgoedcollectie telt inmiddels meer dan 9 000 boeiende voorwerpen en nog eens zoveel foto's en documenten. Dit alles kwam nie...
Op de plaats van het kasteel van Arenberg stond sinds de 12de eeuw de burcht van de Heer van Heverlee. In de loop van de volgende eeuwen verarmde deze familie, zodat in 1445 de toenmalige heer verplicht was de heerlijkheid te verkopen. O...
Het Klein Begijnhof van Leuven is een wijk bestaande uit een straat en twee doodlopende steegjes ten noorden van de Sint-Geertrui-abdij. Deze wijk werd tot in de 19e eeuw bewoond door begijnen. Zoals de naam aangeeft, is dit begijnhof de kl...
Dit standbeeld werd in 1985 geschonken aan de stad Leuven. Het beeld werd niet door iedereen met open armen ontvangen omdat ze niet voldoet aan het beeld van een echte kotmadam. Deze volksfiguur zou steriotyp een volslanke, iets oudere d...
Het stationsgebouw werd in 1875 opgetrokken in eclectische stijl naar plannen van architect H. Fouquet. Het gebouw lag toen aan de rand van de stad. Het plan en de symmetrisch opgestelde gebouwen - een ruim ingangsgebouw tussen zijvleugels ...
Populair bij studenten en lokale bevolking maar minder bij toeristen. Op zich is dit niet zo erg want op een zonnige dag, is het er sowieso niet rustig. Enkele jaren gelden werd het park nog een klein beetje uitgebreidt.
Het huidige Meerdaalbos/Meerdaalwoud heeft een oppervlakte van ongeveer 1255 hectare en is daarmee ongeveer twee keer zo groot als het meer noordelijk - en dus dichter bij Leuven gelegen - Heverleebos. Het wordt doorgaans in drie verschille...
Gerardus Mercator is in 1512 geboren in het Oost-Vlaamse Rupelmonde ten zuidwesten van Antwerpen en ten oosten van Gent als Gerard De Kremer. Zijn jeugd bracht hij in Gangelt (Duitsland) door waar zijn vader schoenlapper was. Hij ging daar ...
De permanente opstelling van het museum vertelt over de geschiedenis van de abdij van Park. Hoe ze ontstond en functioneerde. De abdij van Park is een norbertijnenabdij. Je leert er ook meer over de norbertijnenorde en haar stichter de Heil...
Toen de actieve scouts van Gouw Oost-Brabant (VVKS) aan de oud-scouts van Leuven vroegen om hen te helpen een retrospectieve tentoonstelling op te zetten in 1969, gingen de ouderen onmiddellijk grondig aan het werk. Alle bekende en minderbe...
Dit standbeeld van de hand van Vanbekbergen stelt een 15de eeuwse volksfiguur Paep Thoon voor. Thoon was ook kapelaan en beiaardier.
Het provinciaal domein is een uitleefpark dat wordt beheerd door de provincie Vlaams-Brabant. Men kan er onder andere zwemmen, voetballen, skaten, joggen, vissen, rolschaatsen, ...
Toen in 1837 de Statiestraat (nu Bondgenotenlaan) werd aangelegd, reikte deze niet helemaal tot in het centrum. In 1863 werd ze echter doorgetrokken tot bij de Grote Markt. Men wou zo het stadhuis beter doen uitkomen. Dit was wel meteen oms...
De Sint-Antoniuskapel is een middeleeuwse kappel dat in de 19de eeuw een bedevaartsoord voor Sint-Jozef werd. Nu wordt de kappel vooral bezocht omdat het lichaam van Pater Damiaan er sinds 1936 rust.
Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl en werd tussen 1993 en 1998 opnieuw aangelegd. In het Sint-Donatuspark bevinden zich thans restanten van de oorspronkelijke ringmuur rond de stad Leuven uit de twaalfde eeuw. Het betreft e...
De Sint-Geertrui-abdij was een rijke abdij van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus in de Halfmaartstraat, nabij de Mechelsestraat in Leuven. Deze abdij werd door Hendrik I van Brabant gesticht in 1206. De abdij bezat talrijke lander...
De Sint-Jacobskerk is een kerk in de Belgische stad Leuven. De Sint-Jacobskerk is gebouwd in romaanse stijl en dateert uit de 13e eeuw. Van de oorspronkelijke kerk rest tegenwoordig nog enkel de toren, die deel uitmaakt van de zeven wond...
Deze kerk is een voormalige Jezuïetenkerk ontworpen door pater W. Van Hesius en gebouwd in de periode 1650-1671. De voorgevel, synthetisch opgevat, met een sterk beklemtoonde middenpartij, verticaal gebonden door doorlopende kolossale zuile...
De geschiedenis van de Sint-Pieterskerk begint vermoedelijk met een houten kerk uit de 8e eeuw. Deze werd rond het jaar duizend vervangen door een (stenen) romaanse kerk. Ze had zes traveeën en een vierkant koor. Een eeuw later kwam daar ee...
Na de dood van Charles-Victor de Spoelberch werd zijn kunstcollectie aan de universiteit geschonken. De kunstcollectie bevat ondermeer de voorvaderlijke portrettengalerij, een meubels uit de zeventiende en achttiende eeuw plus familiezi...
Het bier ontstond in 1926, toen het als 'kerstbier' onder de naam Stella (Latijn voor Ster) op de markt werd gebracht. Het recept is sindsdien geregeld gewijzigd waardoor het bier met name in de laatste jaren aanzienlijk minder bitter is ge...
Het STUK is voor het grootste deel een theater maar er steeds wel een leuke expo die je kan bezichtigen. Soms zijn deze expo's zelfs gratis. Bekijk de website voor actuiele informatie
Het Tafelrond is een gotisch gebouw op de Grote Markt in Leuven, dat gebouwd werd tussen 1480 en 1487 en afgebroken in 1818. Na de Eerste Wereldoorlog werd het heropgebouwd. Tot 2002 was de Nationale Bank er gevestigd. Het Tafelrond werd...
De Vismarkt is een plein in het centrum van de Belgische stad Leuven. Van de Vismarkt is reeds sprake in de 13e eeuw. Het plein was ontstaan door zijn ligging aan een toenmalige Dijlearm en was de locatie van een Leuvense binnenhaven. He...
Het Heveleebos is 635 ha groot. Het grootste deel van het grondvlak van de bosbestanden wordt ingenomen door: Amerikaanse eik (22,81%), Beuk (20,45%), Grove den (18,95%) en Corsicaanse den (9,08%) (situatie in 2007)[1]. Nabij de E40 en de N...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!