TravelTalia logo
Natuur
Natuur in Nederland
et centrum biedt een tentoonstelling met informatie over de plaatselijke natuur, zoals de Helderse natuurgebieden, de planten en dieren die daar voork...
Wolfslaar nodigt kinderen en volwassenen uit voor een bijzondere natuurbeleving in een afwisselend gebied ten zuidoosten van Breda. Met vele activitei...
Het natuurgebied is gelegen op de zandgronden van de Veluwe, dekzanden die ontstaan zijn uit een morene achtergelaten in de voorlaatste ijstijd, het S...
De Eilandspolder is een uitermate waterrijk gebied dat in de 13e eeuw werd bedijkt. Tot de 17e eeuw lag het te midden van een aantal zeer grote meren,...
De historische Delf (een verouderd woord voor "gracht") werd vermoedelijk omstreeks 1100 gegraven, toen er van de stad Delft nog geen sprake was. Hij ...
De Haarlemmerhout in Haarlem, ter plaatse ook bekend als De Hout, is het oudste stadsbos van Nederland. Het werd populair als recreatiegebied in de Go...
Er zijn meer dan 7 miljoen krokussen, narcissen, tulpen, hyacinten, lelies en andere bolgewassen te zien. Er zijn diverse tentoonstellingen. Ook zijn ...
Het hele jaar door is er van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Maak een mooie wandeling of fietstocht door de duinen of ga op pad met een ...
Mondo Verde is in 2007 overgenomen. Sinds dan is het park getransformeerd naar een waar familiepark met vele verschillende diersoorten, attracties en ...
De Biesbosch of Biesbos is de benaming voor een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Hollan...
In het noordoosten van Limburg vindt u tussen de Maas en de Duitse grens, Nationaal Park De Maasduinen. Dit 4500 hectare grote natuurgebied kent prach...
Een uniek natuurgebied en wellicht uw 'achterduin' voor activiteiten als wandelen, fietsen, paardrijden en zwemmen. De meeste gebieden in het nationaa...
Het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad vertelt het verhaal van Flevoland – de grootste polder ter wereld – in vaste en tijdelijke tentoonstellingen...
Het Valkhof is een park aan de rand van het centrum op een kleine heuvel met uitzicht over de Waal. Waar de naam vandaan komt, is niet duidelijk. B...
Het Verdronken Land van Saeftinghe, dat is uitgestrekte, ruige natuur op de rand van land en water. Het Verdronken Land, de naam zegt het al, was vroe...
Het Volkspark is een park in Enschede uit 1872. Het is het oudste Volkspark van Nederland, gesticht naar Engels voorbeeld. Een legaat van Hendrik Jan ...
U vindt hier sportvelden, een golfbaan, een bowlingbaan, een speeltuin, picknickvelden en ruiterpaden. Afgewisseld met bosgebieden, bloemrijke graslan...
Joost van den Vondel, de dichter en schrijver, van wie een standbeeld temidden van het park staat, heeft zijn naam gegeven aan deze oase van rust buit...
Het Abraham Ledeboerpark is een stadspark in Enschede, dat vernoemd is naar de Enschedese textielfabrikant Abraham Ledeboer (1903-1944), die is omgeko...
Eb en vloed in een zoetwatergebied, dat is zeldzaam. Maar Nederland heeft het. De Biesbosch is één van de de weinige zoetwatergetijdengebieden van Eur...
In totaal staan er 2142 bomen in het bos. Voor alle 2133 gesneuvelden is een boom geplant. Er is ook een boom voor de onbekende verzetsstrijder, er st...
De Boschplaat is een natuurgebied aan de oostzijde van het waddeneiland Terschelling. Het meet circa 10 bij 5 kilometer en is in beheer bij Staatsbosb...
Hortus Arcadië is een botanische tuin in Nijmegen opgezet naar inzichten van Jac. P. Thijsse. Het is onderdeel van Park Brakkenstein en aangelegd tuss...
De Botanische Tuin van de TU Delft is een publieksgerichte tuin én een onderzoekstuin. Samen met de universitaire tuinen van Leiden en Utrecht partici...
De Lange Vlieter is ontstaan als gevolg van grindwinning. Thans vervult dit water een belangrijke rol bij drinkwaterwinning uit de Maas. De paden rond...
Het park in Appeltern is momenteel ongeveer 22 hectare groot en heeft meer dan 200 verschillende voorbeeldtuinen, compleet met bestrating, beplanting ...
Het gebied Genneper Parken is gelegen in en langs de riviertjes de Dommel en de Tongelreep, waarvan vooral de laatste haar natuurlijke karakter heeft ...
Mooi en groot openbaar park aan de rand van Valkenburg. Het Geulmpark is ook de poort om de omliggende natuur en wandelpaden te verkennen. Na 5 minute...
De gracht loopt van de kruising Breestraat-Kort Rapenburg-Noordeinde tot de brug ter hoogte van de Doezastraat, vanaf welk punt het water als het Stee...
Heemtuin ‘De Mispelhof’ is in 1984 aangelegd op initiatief van de Natuurwacht Bommelerwaard. Deze vrijwilligersgroep zorgt ook voor het arbeidsintensi...
In tegenstelling tot wat de term vijver doet vermoeden, is de Hofvijver van oorsprong een natuurlijk duinmeer waarop de Haagse Beek (voorheen Duinbeek...
In dit grootste, aaneengesloten loofbos van West-Europa ontdekt u schitterende natuur en kunt u heerlijk wandelen en fietsen. Van een afstand ziet het...
De Hortus botanicus Leiden is de oudste nog bestaande botanische tuin van Nederland en is in 1590 opgericht aan het Rapenburg in Leiden. De tuin is va...
In 1682 al werd deze botanische tuin geopend. Daarmee is de Hortus Botanicus een van de oudste in de wereld. De Hortus heeft ook een van de grootste c...
De Jeroen Bosch Tuin bevindt zich achter de voormalige Sint Josephkerk aan de Sint Josephstraat in ‘s-Hertogenbosch. De huidige Jeroen Bosch Tuin maak...
De plas is aangelegd voor zandwinning ten behoeve van het Hoogspoor, een project dat in 1953 gereedgekomen is en ten doel had om de verkeersverbinding...
Waar het park de Parkweg raakt staan de resten van de middeleeuwse omwalling met de Kruittoren. Het park, bezongen in een liedje van Frank Boeijen, st...
De bossen worden veel bezocht door wandelaars, ruiters en andere sporters. Aan de zuidrand ligt het Slingeland Ziekenhuis en wat verderop bevindt zich...
De Laurabossen is een boscomplex dat zich bevindt op een zestal km ten zuidwesten van Weert, en ten zuidoosten van de Zuid-Willemsvaart. Het gebied is...
Het natuurgebied omvat zo'n 900 ha, waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Door het gebied stromen de T...
Het bos is ruim 200 hectare groot en bestaat voornamelijk uit loofbomen. Het is het grootste oude zomereikenbos van Nederland. Op de hogere droge dele...
Het Markdal ligt ten zuiden van Breda en loopt tot Meersel-Dreef tot de grens met België tussen Breda en de grens met België. Het is een open weidegeb...
Het Mastbos is een van de alleroudste naaldbossen en na de Wouwse plantage het oudste cultuurbos van Nederland. Graaf Hendrik III van Nassau heeft het...
Het Museumpark ligt op het voormalige landgoed van de familie van Hoboken, die woonden in de villa die tegenwoordig het Natuurhistorisch Museum Rotter...
Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied waar vroeger turf is gestoken. Tegenwoordig is het een vogelrijk natuurgebied dat bij uitstek gesc...
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is ruim 3.500 hectare groot en ligt tussen de steden Tilburg, Waalwijk en 's-Hertogenbosch. Sinds 2002 vor...
Nationaal Park Duinen van Texel beslaat grofweg het hele Texelse duingebied, inclusief zandplaat De Hors, de Texelse bossen en De Slufter. Het duin...
De Utrechtse Heuvelrug loopt als een hoge zandrug van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. De stuwwal met zijn bossen en heidevel...
Het park toont de voor dit gebied karakteristieke planten en dieren zoals wilde zwijnen en edelherten. Naarmate men dieper in Berg en Bos doordringt, ...
De Natuurtuin ligt in het Westerpark, is ongeveer twee hectare groot en werd in de winter van 1978 aangelegd. De tuin stelt bewoners in de gelegenheid...
Het Oostduinpark is een duingebied, 37 hectare groot, aan de noordelijke rand van Den Haag, dat behoort tot het waterwingebied van de Haagse Duinwater...
De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied van zo'n 5600 ha (56 km²) tussen Almere en Lelystad in de Nederlandse provincie Flevoland. Het gebied i...
Het bekendste park van Apeldoorn en op wandelafstand van het centrum. Het Oranjepark (1876), Wilhelminapark (1890) en Verzetstrijderspark (1925) z...
De Oude Warande is een 18e eeuws park, gelegen ten zuiden van spoorlijn Tilburg-Breda, tussen Station Tilburg Universiteit en Stadsdeel Reeshof. Het p...
Het park is voor het overgrote deel bebost met een eeuwenoud beukenbos. Opvallend is het heuvelachtige karakter, Verder bevat het een grote diversitei...
De stichtster van het hofje, Margareta Splinter, was van zeer goede komaf. Haar vader was schatkistbewaarder van de Staten Generaal, een neef van haar...
Schokland is een dorp en voormalig eiland in de Noordoostpolder, Nederlandse provincie Flevoland, dat in 1859 werd ontruimd vanwege de onveilige situa...
De Spuihaven is de middeleeuwse stadsgracht die loopt van de Prinsenstraat in het zuiden tot aan de Noordendijk in het noorden. De Spuihaven mondt bij...
Deze bossen zijn gelegen op de dekzandrug die zich bevindt tussen het stroomgebied van de Dommel en dat van de Aa. Het betreft de voormalige gemene gr...
De Ulebelt is hèt educatief natuur- en milieucentrum en kinderboerderij en betrekt kinderen, jongeren en volwassenen actief bij natuur, milieu en duur...
De Urkhovense Zeggen waren al in de 19e eeuw intensief in gebruik genomen door de mens, zij het in de vorm van een kleinschalig verkaveld landschap, m...
De Vaalserberg is een heuvel in de Nederlandse gemeente Vaals met een hoogte van 322,7 meter boven NAP. De heuvel ligt in het meest zuidelijke deel va...
De Veluwezoom is het oudste Nederlandse Nationale Park. Het Nationaal Park Veluwezoom is eigendom van de Vereniging van Natuurmonumenten. Het is met 5...
Het Weerterbos vormt een centraal element in een zeer uitgestrekte gordel van bos- en heidegebieden. Naast het eigenlijke Weerterbos behoren nog versc...
Het Wilhelminapark is een belangrijk rustpunt voor de bewoners van de omliggende wijken. De contouren van het oorspronkelijke, meer dan honderd jaar o...
Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude meander van de Maas. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland e...
Op het bijna 1,5 ha grote terrein staan de fruitsoorten aangeplant die in Nederland in de vrije natuur staan. Ruim 3000 bomen in meer dan 1500 fruitra...
Het Arboretum-Heempark is een combinatie van arboretum en heemtuin. De aanleg was door het stadsbestuur bedoeld als compensatie voor de toenmalige sta...
Een groot deel van het bos is gemengd bos: het bestaat uit een mengsel van loofhout en naaldbomen. Een aantal percelen bestaat overwegend uit naaldhou...
Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos dat in het begin van de 19e eeuw op heidegebied is aangeplant. Dit gebied stond bekend als Seterse...
Geniet vlak bij Heerlen van dit prachtige uitgestrekte Zuid-Limburgse heuvellandschap. Wandel over de heide, loop door de bossen en langs vennen, moer...
De Pan van Persijn, ook wel het Panbos genoemd, is een wandel- en speelbos voor jong en oud. Het bos heeft eendenvijvers, speeltoestellen voor kleine ...
Midden in het Zeeuwse landschap, 9 km ten noorden van Goes, ligt bij het dorpje Kats een zeer toegankelijke, ruim opgezette en gevarieerde landschapst...
Gracht Burggraaf was een middeleeuws mottekasteel gelegen bij Gulpen in de Nederlandse provincie Limburg. Thans resteert alleen nog de heuvel van dit ...
De Nieuwe Delft is een gracht in de Zuid-Hollandse stad Delft. De gracht loopt parallel aan de Oude Delft en staat beter bekend onder de straatnamen l...
Trekpleisters zijn de speeltuin, de stadsboerderij en het restaurant. Maar het Griftpark biedt veel meer. De natuurkern en de 220 meter lange vegetati...
Een kaart van Zypendaal uit 1753 toont dat recht tegenover huis Zypendaal op het gebied van de Gulden Bodem een huis staat met ten noorden daarvan een...
Het Haagse Bos is een bos en wijk in de stad Den Haag, dat kadastraal loopt vanaf het Malieveld tot aan de gemeente Wassenaar. Het is een gebied van o...
Het park ligt aan de Rode Kruislaan in het stadsdeel Woensel, in de wijk De Tempel Het park werd in 1972 aangelegd en is 22 hectare groot. Met de aanl...
In de middeleeuwen was er een aantal geestelijken dat zichzelf 'Broederschap van de Heilige Geest' noemde. Deze geestelijken verzorgden vanaf het midd...
Het Jekerdal is een natuurgebied en het stroomgebied van het riviertje de Jeker in de gemeente Maastricht. Het dal wordt begrensd door de Sint-Pieters...
Kenmerkend voor het Kralingse Bos is de ligging om de Kralingse Plas. Het gebied is ongeveer 200 hectare groot en wordt begrensd door de Kralingse Pla...
Door de ligging van het park en een overwegend zuidwest gerichte vogeltrek kan men hier op goede trekdagen in oktober tienduizenden vogels langs zien ...
Het landgoed is in particulier bezit en is sinds 1806 in handen van de familie De Weichs de Wenne. De woningen op het landgoed zijn te kennen aan hun ...
et Leijpark is een park in Tilburg van 30 ha. Het is ontworpen door Leonard Springer en ligt aan de zuidoostrand van de stad. Het park wordt omsloten ...
De kern van de Lepelaarplassen bestaat uit kleimoeras met drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Lan...
Op de Mookerheide vond in 1574 de Slag op de Mookerheide plaats. Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau, twee jongere broers van Willem van Oranje,...
"De Leemputten" in Zwolle (bij Groenlo), voor veel mensen een begrip. Waar ooit leem gegraven werd voor de steenfabriek in Groenlo, ontstond later een...
De Noordsvaarder was een grote zandplaat, die van Terschelling werd gescheiden door het Westerboomgat. De zandplaat schoof steeds op naar het oosten e...
Voordat er dijken waren, was de ooijpolder een moerasgebied dat vaak onder water stond. Rond 1300 werden de eerste dijken in het gebied gebouwd. De Oo...
De Oranjerie De groene Parel is gelegen in de binnenstad van Den Helder. De tuin heeft niet alleen een schitterende collectie tropische planten, maar ...
De Posbank is genoemd naar het monument in de vorm van een halfronde stenen bank dat aanwezig is op een markant uitzichtpunt. Deze bank is vernoemd na...
Trek je bergschoenen maar aan, want wandelen in natuurgebied Reeënberg betekent flink klimmen en dalen! De natuur van ‘Klein Zwitserland’ is aardig he...
Tot in de eerste helft van de 20e eeuw was dit gebied nog grotendeels een ongecultiveerd bos- en moerasgebied en graslanden. Een opvallend wallen- en ...
Op de plaats waar nu Stadspark Molenwater ligt, stond ooit Miniatuur Walcheren. Dat is inmiddels verplaatst naar Mini Mundi, maar de basis van het att...
Het park heeft een totale oppervlakte van circa 18 hectare en ligt in de woonbuurt Park. Het wordt daarnevens omgeven door de voormalige buurtschappen...
Het Stadswandelpark is een park ten zuiden van het centrum van Eindhoven, in het stadsdeel Stratum. Ten westen hiervan sluiten erop aan het Dommelplan...
Bezoekerscentrum Tenellaplas, vernoemd naar het plantje Anagallis tenella, ligt middenin het duingebied van Voorne. U kunt er heerlijk wandelen en gen...
Het gebied omvat 95 ha. Het zuidelijk deel ervan wordt Cadettenkamp genoemd. Dit is een heide- en stuifzandgebied met eikenhakhout van ongeveer 10 ha,...
Trompenburg Tuinen & Arboretum is een bomen- en plantentuin aan de Honingerdijk in Rotterdam. Het heeft een oppervlakte van 8 hectare. Trompenburg beh...
© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!