TravelTalia logo
Bezienswaardigheden: Bezienswaardigheden in Nederland
menu
et Binnenhof is een gebouwencomplex in het centrum van Den Haag en al eeuwenlang het centrum van de Hollandse en Nederlandse politiek. Den Haag is ont...
De Brandaris is een vuurtoren op Terschelling, en tevens de oudste vuurtoren van Nederland. De naam is een afleiding van Sint Brandarius, een heili...
De burcht van Leiden is een van de oudste nog bestaande voorbeelden van een burcht in Nederland. Het ronde bouwwerk bevindt zich op een motte, een kun...
De Moriaan is een van de oudste bakstenen huizen van Nederland. Het is gebouwd in de 13e eeuw. De Moriaan werd volgens de overlevering in 1220 gebo...
De Walletjes in Amsterdam worden ook wel de 'Rosse buurt' genoemd. Prostituees bieden in deze wijk hun diensten aan. In de buurt zijn er tal van borde...
Het beeld van Desiderius Erasmus is het oudste beeld van Nederland. Het staat op het Grotekerkplein op een steenworp afstand van de Laurenskerk. Wijsg...
De Domkerk was tot de kerkelijke herindeling in 1559 de enige kathedraal in de Noordelijke Nederlanden, een gebied dat grofweg samenvalt met het huidi...
Een Dordtse gevel is een renaissancistisch geveltype dat in de stad Dordrecht werd ontwikkeld en dat ook elders wel te zien is. Een Dordtse gevel i...
De Gedenknaald in Scheveningen is een monument dat herinnert aan het vertrek van prins Willem V in 1795 en de aankomst te Scheveningen van Willem I Fr...
De grafkelders van de prinsen van Oranje en hun familie, en de Nederlandse koninklijke familie, bevinden zich onder de Nieuwe Kerk in Delft. De kelder...
De Groothoofdspoort is een nog bestaande stadspoort van Dordrecht, gelegen op het punt waar de drie rivieren, de Oude Maas, de Merwede en de Noord sam...
De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is het belangrijkste monument van Breda. Zij heeft bovendien een nationale betekenis. Een onderdeel van de kerk word...
De Hoofdwacht aan de Grote Markt 17 van Haarlem is een van de oudste monumenten van Haarlem. De aanduiding hoofdwacht verwijst naar de functie die het...
Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld ooit gebouwd. Het gemaal is in 1947 vernoemd naar ir. D.F. Wouda, hoofdingenieur va...
De Kathedrale Basiliek Sint Bavo is een rooms-katholieke kerk in Haarlem die fungeert als kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het gebouw is o...
In de 12e, 13e en 14e eeuw bouwden rijk geworden patriciërgeslachten grote stenen, weerbare huizen aan de Oudegracht. Het was een periode van grote bl...
Stadhouder Willem III, achterkleinzoon van Willem van Oranje, kocht in 1684 het middeleeuwse kasteel Het Oude Loo aan, om ernaast een nieuw jachtverbl...
Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870 was het Nederlands bestuur bevreesd voor een aanval op Amsterdam. Men bouwde rondom Amsterdam een vestingring, de S...
Het gebouw dateert uit de dertiende eeuw. De oudste zalen van het Binnenhof zijn de Kelderzaal en de Rolzaal. Daarachter bevinden zich de De Lairessez...
Een markant punt in Acquoy dat bij velen bekend is, is de scheve kerktoren. De toren staat al scheef sinds hij gebouwd is in de 15e eeuw. Aan de toren...
De Sint-Janskathedraal (voluit: de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist) in de binnenstad van 's-Hertogenbosch wordt veelal beschouwd als het h...
De Sint-Janskerk of Grote Kerk in de Nederlandse stad Gouda is een grote kruiskerk in gotische stijl. De kerk is beroemd vooral vanwege de reeks gebra...
De Heuvelse kerk of Sint-Josephkerk is een neogotische kerk in Tilburg die tussen 1872 en 1889 werd gebouwd. Architect van de kerk was Hendrik Jacobus...
n 1395 kocht het stadsbestuur van Gouda het marktveld van de heren Van der Goude om daar een stadhuis te bouwen. Toch zou het nog tot 1448 duren voord...
De eerste bouw van het stadhuis dateert van 1200. In 1400 werd het her- of verbouwd. Het gebouw overleefde de grote stadsbrand van 1536, maar op 4 maa...
Aan de Breestraat staat de oude renaissancegevel uit 1600, ontworpen door Lieven de Key, de stadssteenhouwer van Haarlem, en Lüder von Bentheim, die t...
Het Stolphoevekerkje, ook wel Stolpkerk of Hervormde Kerk, is een Hervormde kerk in het centrum van de Nederlandse plaats Volendam. De kerk is in 1658...
Een van de oudste en belangrijkste gebouwen in Amsterdam is de Waag. Oorspronkelijk was het een stadspoort en heette het de Sint-Antoniuspoort. Toen d...
Het Begijnhof, gelegen tussen de Nieuwezijdse Voorburgwal, Het Spui en de Begijnensloot, is één van de meest idyllische plekjes van de hoofdstad. Op B...
Het stukje Herengracht dat tussen de Leidsestraat en de Vijzlstraat ligt, wordt de Gouden Bocht genoemd. De eerste keer dat dat deeltje de naam kreeg,...
Het Koninklijk Paleis Amsterdam ligt in het centrum van de stad. Het wordt meestal ook aangeduid als ‘Paleis op de Dam’. Net als Paleis Huis ten Bosch...
De Dam is wellicht het bekendste plein van Amsterdam. Omringd door de Nieuwe Kerk, Het Koninklijk Paleis, Madame Tussaud’s Scenerama en het Nationaal ...
Sinds 1100 hadden monniken in Middelburg al een klooster. In 1127 vestigde de premonstratenzers uit de Sint-Michielsabdij te Antwerpen zich hier. In 1...
De Abdijtoren is een 90,5 meter hoge kerktoren die behoort tot het abdijcomplex in Middelburg. Hij is merkwaardig gesitueerd tegen de zuidwand van de ...
Dit blok graniet, in een ijstijd door een gletscher uit Scandinavie naar de amersfoortse heide gestuwd en in 1545 genoemd in een staatsstuk van Karel ...
De Amsterdamse Poort is de enige poort die nog over is van de oorspronkelijke twaalf poorten. Het is ook de allereerste poort die werd vermeld. Hij is...
De Bagijnhof is een begijnhof in de Zuid-Hollandse stad Delft. In dit hofje woonden vroeger de begijnen, waaronder de in 1358 overleden Geertruid van ...
De Barbarossa-ruïne in de Nederlandse stad Nijmegen, ook wel Sint Maartenskapel genoemd, is een overblijfsel van het Valkhof, een paleis dat in 1155 d...
Op zondag 25 januari 1903 voer kapitein Morel met zijn Zweedse stoomschip “de Otto” vanuit Gothenburg richting Manchester met een grote lading graniet...
Op de Westersingel, die China Town met het Museumkwartier verbindt, ligt de Beeldenroute Westersingel. Een wandeling over de statige singel voert je l...
Het Bredase Begijnhof is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine kerk in het centrum van Breda. De 29 huisjes verdeeld over...
De Begraafplaats van de Sint-Catharinakerk, ook Catharinakerkhof genoemd, is een rooms-katholieke begraafplaats aan de Zwembadweg in Eindhoven. Op het...
In hartje Maastricht, naast de noordelijke tak van de rivier Jeker, staat de oudste nog draaiende molen van Nederland: een watermolen uit de 11e eeuw....
De Boterwaag in Nijmegen ligt aan de Grote Markt en werd gebouwd rond 1612-13 naar het ontwerp van Cornelis Janssen van Delft. De renaissancevormen to...
De Citadel in 's-Hertogenbosch is een voormalig fort gelegen aan de Citadellaan, op loopafstand van de binnenstad van de stad. Dit fort werd aangelegd...
De Drie Haringen is de naam van een van oorsprong middeleeuws pakhuis aan de Rijnstraat in de Nederlandse stad Arnhem. Het pand is waarschijnlijk gebo...
De Inktpot is gebouwd tussen 1918 en 1921, vanaf 1919 onder de bouwleiding van Sybold van Ravesteyn. Oorspronkelijk heette het gebouw Hoofdadministrat...
Sinds de 17e eeuw is het centrum van Maastricht gesitueerd het huidige plein de Markt. Deze plek, die vroeger grensde aan de eerste stadsmuur, is het ...
De Ster en De Lelie zijn de enige nog werkende snuif- en specerijen molens in Nederland. De molens zijn eigendom van de gemeente Rotterdam. De snuifpr...
De grafheuvels werden gebruikt als begraafplaats en worden ook wel tumuli genoemd, naar het Romeinse woord Tumulus.
De poort stamt uit 1645 en gaf toegang tot de Doelen, het oefenterrein van de Leidse Schutterij. Het ontwerp van de poort was van de stadsbouwmeester ...
Het huis werd eigendom van hertog Karel van Gelre in 1518. Na de dood van de hertog werd het huis in 1539 verkocht aan Maarten van Rossum, de veldheer...
Het ei van Ko is een kunstwerk in het centrum van de Nederlandse stad Enschede. De ontwerper, kunstenaar Joop Hekman, gaf het geen naam maar de gemeen...
In 1885 was het fort als verdedigbaar aardwerk al gereed. Het werd pas bijna 30 jaar later, in 1914, als een van de laatste van de Stelling opgeleverd...
Het kasteel, gelegen aan het Haageind te Deurne in het beekdal van de Vlier, werd vóór 1397 gebouwd, waarschijnlijk door een telg uit het geslacht Van...
Bronnen geven aan dat al in de 13e eeuw een (waarschijnlijk houten) kerk op deze plaats stond. In 1335 spreken de bronnen van de grote kercke, wat dui...
De in 1342 gestichte kerk was gewijd aan Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Sneeuw en werd in 1472 onder Wolfert V van Borselen een kapittelkerk, bestaande uit twi...
Van de Reformatie tot het begin van de 19e eeuw was in Nederland de macht aan de protestanten, de katholieken hielden hun diensten in zogenaamde schui...
De Haven in Gouda is een waarschijnlijk in de 14e eeuw gegraven verbinding tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe. Tot 1577 lag, ter bescherming va...
De Sint-Dionysiuskerk in de volksmond bekend als de Heikese kerk om verwarring met de gelijknamige kerk in de buurtschap Goirke te voorkomen. De Heike...
Het Huis met de Luts is het oudste huis van Helmond. Het huis ligt midden in het centrum van Helmond aan de Markt. Het dateert uit 1594 en was oorspro...
Op 28 december 1618 vertrok Bontekoe als schipper van het spiegelretourschip (Oost-Indiëvaarder) Nieuw Hoorn van Texel naar Bantam op Java. Er waren 2...
Het is onbekend hoe oud het kasteel precies is en hoe het er oorspronkelijk heeft uit gezien. Vanaf 1494 was er op het goed De Boeverie sprake van een...
De eerste vermelding is als vestingstoren in een acte van de hertog van Brabant uit 1381, die Valkenburg na een wekenlang beleg veroverde. De eerste b...
De 38 kubuswoningen boven de Blaak nabij de Oude Haven in Rotterdam zijn gebouwd tussen 1982 en 1984, na een eerste presentatie van de plannen in 1978...
Middelburg kende ooit acht stadspoorten en daarvan is de Koepoort de enige die in zijn geheel bewaard is gebleven. Deze poort, in Barokstijl opgetrokk...
De Koppelpoort is een stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een land- en waterpoort. De poort bevindt zich aan de noordwestkant van de b...
De bouw van de kerk en haar toren vond plaats tussen 1449 en 1525.[bron?] Aan het einde van de vijftiende eeuw was de kerk zelf voltooid. De toren, wa...
De Maastoren is een 161,2 meter hoog gebouw in Rotterdam (met dakopbouw 164,75 meter). Als de zendmast op het gebouw meegerekend wordt, is het nog een...
Het pand aan de Molslaan 104 is één van de oudste panden van Delft: het dateert uit het einde van de 15e eeuw. In de 16e eeuw werd het Heilige Gees...
Begin 1400 werd de Monnikendam gebouwd als onderdeel van de tweede stadsmuur, die gebouwd werd vanaf 1380 en gereed was in 1480. De poort wordt voor h...
De stenen poort is in 1669 in maniëristische stijl opgetrokken volgens een ontwerp van de Leidse bouwmeester Willem van der Helm. De poort met een ...
De Museumhaven Gouda is een ligplaats voor historische schepen in de binnenstad van Gouda. Er liggen zowel schepen van de bruine vloot, beroepsvaart m...
De Delftsche Poort in Rotterdam was een stadspoort waarvan de laatste in 1764 werd gebouwd naar een ontwerp van architect Pieter de Swart. Het was ree...
Volgens een overlevering knielde in 1351 de als zonderling bekendstaande bedelaar Symon op de Grote Markt. Ene Jan Col, een inwoner van de stad, brach...
De Oostpoort is de enig overgebleven stadspoort van de stad Delft. De poort werd rond 1400 gebouwd. De torens werden in de 16e eeuw verhoogd. De Oo...
Doordat er gedurende enkele eeuwen aan de kerk is gebouwd en verbouwd, biedt het gebouw een kijk in zijn eigen geschiedenis. Bartholomeus van der M...
Het geld waarmee de bouw bekostigd werd was eigenlijk bedoeld om stadsmuren om Den Haag aan te leggen. Den Haag was een makkelijke prooi, aangezien he...
Het stadhuis van Breda staat op de Grote Markt in het centrum van Breda. Dit historische gebouw heeft een trap aan de voorkant. Hier vinden trouwerije...
Paleis Huis ten Bosch in Den Haag was van 1981 tot februari 2014 het woonverblijf van prinses Beatrix. Het paleis ligt in het Haagse Bos in Den Haag t...
In een akte uit 1370 wordt vermoedelijk al geschreven over Noordeinde. Daarna is er weinig bekend totdat in 1512 de grafelijk ambtenaar Willem Goudt e...
Het Paleis-Raadhuis in Tilburg is een voormalig paleis en onderdeel van het tegenwoordige gemeentehuis van de gemeente Tilburg. Het toenmalige paleis ...
De Peperbus is een laatgotische toren in Zwolle behorende bij de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. "Peperbus" is eigenlijk de bijnaam va...
De Poldertoren is een watertoren die in het centrum van Emmeloord staat. De toren werd gebouwd tussen 1957 en 1959. Met een hoogte van 65,30 meter is ...
De Proosdij in Deventer is het oudste nog bestaande stenen woonhuis in Nederland. De oudste kern van het gebouw dateert van rond het jaar 1130 en is o...
Het voormalige Raadhuis van Roosendaal aan Markt 1 is een oorspronkelijk laat-16e-eeuws gebouw. Het gebouw is in de loop der jaren herhaaldelijk ge...
De Scheveningse Pier is een pier in de Noordzee bij Scheveningen. Het in 1961 geopende gebouw deed dienst als horeca-, winkel- en entertainmentcomplex...
De huidige Sint-Catharinakerk heeft een voorloper gekend op dezelfde plaats. Deze kerk was echter met zijn koor naar het oosten gericht. Eindhoven wer...
Er bestond al in 1220 een kerk in Tongelre. De voorganger van de huidige kerk, een laatmiddeleeuwse kruiskerk, stond iets ten zuidoosten van de huidig...
De Sint-Martinuskerk is de hoofdkerk of dekenale stadskerk van Weert. De kerk is in gebruik voor de rooms-katholieke eredienst en is gewijd aan Sint-M...
De Sint-Nicolaaskapel ook wel Valkhofkapel in Nijmegen is een kapel gebouwd rond 1030 op het Valkhof, een heuvel in het centrum van Nijmegen die al in...
Het Sint-Nicolaasklooster is een voormalig klooster aan de Doelenstraat in de Nederlandse stad Utrecht. Het hoofdgebouw van het in 1337 gestichte kloo...
De oorspronkelijke parochie dateert vermoedelijk al uit de vroege middeleeuwen; tot de 12e eeuw werden de meeste bisschopskerken aan Petrus gewijd. In...
De Sint-Rosakapel is een kapel in Sittard in de Nederlandse provincie Limburg. De kapel staat aan het uiteinde van de Kapellerweg aan een kruispunt wa...
In 1343 moesten de schepenen van de stad Utrecht, die tot die tijd in de handelswijk Stathe aan het Buurkerkhof waren gevestigd, verhuizen omdat hun v...
Dit complex, dat dienst deed als militair en bestuurlijk centrum, is in de 14e eeuw door brand verwoest. Het stadhuis, een rechthoekig gebouw met kant...
Het stadhuis van Middelburg, gelegen aan de Markt, is een stadhuis dat in laat-gotische stijl is gebouwd. De bouw begon in 1452, geleid door meerdere ...
Het is een laat gotisch gebouw met in de gevel beelden van de vier heren en drie vrouwen van Veere. Op de begane grond bevindt zich de 'De Vierschaar'...
Het museum is genoemd naar Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), een rijke Haarlemse laken- en zijdefabrikant en bankier. Als aanhanger van de Verl...
Theater 't Speelhuis of het Speelhuistheater was een Helmonds theater gevestigd aan het Speelhuisplein. Het gebouw werd ontworpen door Piet Blom en be...
© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!