TravelTalia logo
Magazine > Rechten & Plichten

Ziek tijdens je vakantie

Ziek tijdens je vakantie
Eindelijk vakantie en dan gebeurt het... Je wordt ziek! Wat nu met je vakantiedagen? Gaan deze verloren of worden ze gewijzigd naar ziektedagen?

Principe
Of je ziektedagen tijdens je vakantieperiode er al dan niet voor zorgen dat je verlof opgeheven wordt en vervangen door ziekte is steeds afhankelijk van wanneer je ziek wordt en wanneer je dus een dokter opzoekt. Het algemene principe is steeds : "de eerste vastgelegde afwezigheid primeert".

Ziek vóór je vakantie
Wanneer je ziek wordt vooraleer je vakantie aanvangt is het zo dat volgens het algemene principe, de ziektedag je eerste afwezigheid is. Je wordt immers ziek vooraleer je vakantieperiode aanvangt. Bijgevolg zal je vanaf je eerste werkdag als afwezigheidsreden "ziekte" hebben en dit gedurende de hele periode die je arts je ziek verklaart. Uiteraard dien je aan je werkgever het nodige ziektebriefje te bezorgen en dit volgens de regels die in het arbeidsreglement staan van je werkgever.

Bijvoorbeeld: Je hebt vakantie gepland vanaf 15 februari tot en met 25 februari. Op 10 februari word je echter ziek en bezoek je je dokter. Stel dat de dokter je ziek verklaart vanaf diezelfde dag, namelijk 10 februari en dit gedurende 7 dagen, dan zal je werkgever ziektedagen moeten inschrijven vanaf 10 februari tot en met 17 februari. Dit betekent dat de 3 verlofdagen die je gepland had vanaf 15 februari tot en met 17 februari vervangen worden door ziektedagen en je dus je verlofdagen op een later moment kunt opnemen.

Ziek tijdens je verlof
Help! Je hebt eindelijk vakantie en nu ben je ziek, wat nu? Jammer genoeg kan je er niet voor zorgen dat je verlofdagen worden veranderd naar ziektedagen. Word je echter ziek op het einde van je vakantie, dan moet je zeker een arts raadplegen als je vermoedt niet opnieuw te kunnen gaan werken. Laat je arts pas een ziektebriefje schrijven vanaf je eerste dag dat je normaal moet werken, zoniet start de periode van je gewaarborgd loon reeds in je verlof, ondanks dat er geen ziektedagen genoteerd staan.

Je wordt ziek vlak na je vakantie
Wanneer je ziek wordt vlak na je verlofperiode, val je onder de normale regels van “ziekte”. Bij afgifte van een ziektebriefje aan je werkgever, zal je een gewaarborgd loon ontvangen. Is je ziekte ernstig, denk er dan aan om je mutualiteit te verwittigen van zodra je geen gewaarborgd loon meer ontvangt. Voor arbeiders is de periode van gewaarborgd loon 2 weken, voor bedienden is de periode gelijk aan 30 kalenderdagen.

Bijvoorbeeld: Je hebt vakantie gepland vanaf 15 februari tot en met 25 februari. Op 17 februari word je ziek en ga je naar je arts. Deze beslist dat je ziek bent en dit tot en met 20 februari. Gezien je vakantie echter reeds aangevangen was op 15 februari, blijft deze periode staan en wordt er zodoende niets gewijzigd aan je oorspronkelijke verlofdagen.

Facebook icon Deel op Facebook >
TravelTalia Magazine

Alle andere artikels in Rechten & Plichten >
Overzicht magazine >

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!